Fler med utländsk bakgrund på högskolan

HÖGSKOLAN2018-05-24
Andelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, redovisar att andelen studenter med utländsk bakgrund ökat från 18 procent för tio år sedan till 24 procent förra läsåret. En del av förklaringen är enligt UKÄ att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen som helhet också har ökat under den senaste tioårsperioden.

14 700 av nybörjarna förra läsåret hade utländsk bakgrund, medan 47 600 hade svensk bakgrund. Av dem med utländsk bakgrund var 5 800 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och 8 900 var utrikes födda. Av de utrikes födda kom mer än fyra av fem till Sverige som sjuåringar eller äldre. Fördelningen mellan kvinnor och män var ungefär lika bland förstaårsstudenter med svensk och utländsk bakgrund. Ungefär tre av fem av högskolenybörjarna är kvinnor.

Apotekar- och receptarieutbildningarna hade högst andel nybörjare med utländsk bakgrund med tre av fyra vardera. Därefter kom tandläkarutbildningen. På officersutbildningen var andelen med utländsk bakgrund minst, med bara sju procent.

Karolinska institutet var det lärosäte som hade den högsta andelen förstaårsstudenter med utländsk bakgrund förra läsåret med 53 procent. Därefter följde Ersta Sköndal Bräcke högskola med 39 procent och Södertörns högskola med 37 procent.

Andelen ungdomar som vid 25 års ålder hade påbörjat en högskoleutbildning var under förra året 43 procent bland dem med svensk bakgrund. Bland motsvarande grupp med utländsk bakgrund var andelen 47 procent.

Var fjärde av dem som började sina doktorandstudier förra läsåret hade utländsk bakgrund. De flesta doktorandnybörjarna med utländsk bakgrund hade sin bakgrund i Europa och Asien.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.