Föreslår ökad granskning av utbetalningar

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2021-10-06
Ekonomistyrningsverket, ESV, föreslår i en rapport till regeringen ökade insatser för att studera hur stora de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen egentligen är. Förslagen har tagits fram tillsammans med berörda myndigheter.

ESV har i uppdrag att samordna myndigheternas arbete mot fusk och felaktiga utbetalningar. I sin rapport till regeringen föreslår ESV att alla ersättningar som betalas ut av välfärdsmyndigheterna till enskilda bör studeras i arbetet med att säkra korrekta utbetalningar. Förslaget syftar bland annat till att möjliggöra jämförelser över tid och mellan olika ersättningar. ESV vill också att ersättningar inom ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ska ingå i omfattningsstudierna.

Myndigheternas så kallade omfattningsstudier ska ge kunskap om omfattningen av och orsakerna till de felaktiga utbetalningarna, både för enskilda ersättningar och för välfärdssystemet som helhet. Resultatet av studierna kan enligt ESV också användas som ett stöd för regeringens och myndigheternas prioritering och utformning av åtgärder.

ESV har valt ut 16 ersättningar som ska studeras empiriskt. Det beror bland annat på att de för med sig stora kostnader och att risken för felaktiga utbetalningar är stor. De övriga ersättningarna inom välfärdssystemen kan beräknas schablonmässigt eller uppskattas med hjälp av statistiska metoder, anser myndigheten.

Välfärdsmyndigheter

Enligt förordningen om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen är ett välfärdssystem sådana ersättningar som avser en enskild person och enligt lag eller förordning beslutas av Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten eller en arbetslöshetskassa. Dessa myndigheter kallas ibland för välfärdsmyndigheter.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.