Föreslår stopp för tidig pension

SCENKONST2009-05-29

En statlig utredare föreslår att de särskilda reglerna för pension till utövare av scenkonst avskaffas. Det innebär att 65 år ska vara normal pensionsålder också inom scenkonsten.

– Det är uppenbart att det finns fysiska och konstnärliga hinder för dansare och sångare att utöva sina yrken till 65 år. Men det tillhör en gången tid att gå i pension vid 41 eller 52 år, säger utredaren Staffan Ekebrand, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska den statligt reglerade ålderspensionen upphöra att gälla 1 januari 2012, utom för dem som då har mindre än fem år kvar till pensionsåldern. Dansare och sångare föreslås i stället få rätt till omställningsersättning och efterlön enligt en ny statlig förordning. Omställningsersättningen betalas ut under fem år, varav fyra med högre belopp än nuvarande ålderspension. Efterlönen betalas sedan ut fram till 65 år, men på en lägre nivå än nuvarande ålderspension.

Syftet med förslaget är att upprätthålla en arbetslinje också för konstnärliga utövare. Dansare och sångare behöver en möjlighet att vidareutveckla sin artistroll eller växla karriär, anser utredaren. Syftet med de föreslagna ersättningarna är att de ska stimulera till fortsatt arbete.

Förslagen berör cirka 5 700 anställda inom det statsunderstödda teater-, dans- och musikområdet. Av dem är ungefär 2 500 konstnärliga anställningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.