Företag har förtroende för Skatteverket

SKATTEVERKET2018-03-29
Förtroendet för Skatteverket är högt bland företagen, enligt en undersökning myndigheten själv genomfört. Mer än tre av fyra företag säger sig ha förtroende för Skatteverket, medan sju procent saknar förtroende.

Undersökningen från Skatteverket bygger på enkäter med 5 400 aktiva företag i landet. På branschnivå har resultaten framför allt försämrats inom byggsektorn. Vartannat byggbolag uppger att de är utsatta för konkurrens från företag som skattefuskar. Senast undersökningen genomfördes för fyra år sedan ansåg vart tredje byggbolag att konkurrenter skattefuskar. Mer än vartannat av byggföretagen, 53 procent, instämmer i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”, jämfört med 26 procent 2013.

Skatteverket konstaterar i undersökningen att ett antal förändringar av skatterna har gjorts sedan 2013. Det kan ha betydelse för hur företagen ser på skattesystemet och skattekontrollen. Till exempel har personalliggare införts för företag i tvätteri- respektive byggbranschen, arbetsgivaravgifterna för unga höjts och jobbskatteavdraget trappats av, samtidigt som gränserna för statlig inkomstskatt har sänkts. Dessutom har ROT- och RUT-avdragen stramats åt under perioden.

Undersökningen visar ändå i stort att förtroendet för Skatteverket är högt, även bland företagen i byggbranschen. 77 procent av alla tillfrågade företag säger sig ha förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift medan 7 procent saknar förtroende. Uppfattningen om skattesystemet i stort är ganska jämnt fördelad mellan dem som tycker att det är bra, varken eller, respektive dåligt. Bland aktiebolag har andelen som tycker illa om skattesystemet ökat från 21 procent år 2013 till 31 procent år 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.