Bild: Försäkringskassan

Försäkringskassan vill utöka it-samordning

IT-SÄKERHET2023-03-15

Försäkringskassan vill få regeringens uppdrag att, tillsammans med ytterligare tre statliga myndigheter, permanent leverera samordnad och säker it-drift till staten. Rysslands krig mot Ukraina gör det viktigare än tidigare att staten säkrar Sveriges digitala suveränitet, anser myndigheten.

Av:  Börge Nilsson

Sedan 2017 har Försäkringskassan haft regeringens uppdrag att erbjuda andra myndigheter samordnad och säker it-drift, samt utreda hur detta ska ske framöver. Nu behöver fler myndigheter tas med i det arbetet, skriver Försäkringskassan. I en delrapport till regeringen föreslår myndigheten att Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Trafikverket får uppdraget att leverera it-tjänster till andra statliga myndigheter.

I dag levererar Försäkringskassan åtta olika it-tjänster till ett femtiotal myndigheter. Mest populär är en e-tjänstelegitimation som används av 55 000 statliga tjänstemän.

Det försämrade säkerhetsläget och Rysslands invasion av Ukraina har gjort statens roll allt viktigare för it-driften, framhåller Försäkringskassans it-chef Peter Haglind.

– Den tragiska utveckling vi har sett sedan den 24 februari förra året är ytterligare argument för att staten bör ta ett större ansvar för den digitala infrastrukturen, säger han.

Frågor som robusthet och cybersäkerhet har varit viktiga under lång tid, men har hamnat i ännu tydligare fokus, konstaterar Peter Haglind.

– I och med kriget i Europa så vidgas säkerhetsbegreppet ytterligare. Vi tittar på vad vi gör om vissa delar av landet är avskurna från resten. Hur kan vi vidmakthålla våra tjänster då? Det är den typen av resonemang som har intensifierats.

Det finns också en ökad medvetenhet om att det finns risker med privata leverantörer.

– När det gäller e-identifiering ser vi det som naturligt att staten ska tillhandahålla alternativ till aktörer som Freja och bank-ID. Det gäller också elektronisk brevlåda, så vi inte fullständigt hamnar i händerna på privata aktörer där ägarförhållanden kan förändras över tid, säger Peter Haglind.

De tjänster som Försäkringskassan levererar till andra myndigheter påminner om sådana som finns i molnet.

– Vi erbjuder i princip en molnteknik fast i Försäkringskassans datorer.

Publika molntjänster kan staten i regel inte använda, anser Peter Haglind.

– Att information kan hamna hos tredje land omöjliggör i dagsläget att lägga ut något i publika moln som Google, Amazon eller Microsoft Azure. Sen nyttjar även vi i någon mån molntjänster, eftersom vi finns på sociala medier som Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram, men det är efter mycket medvetna överväganden vi lägger ut information där.

Enligt Försäkringskassans delrapport bör uppdraget delfinansieras med 40 miljoner kronor årligen. En anslagsfinansiering gör det lättare att snabbare bygga upp verksamheten, men därutöver bör uppdragen finansieras med avgifter, skriver myndigheten.

Det första uppdraget till Försäkringskassan att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift kom i augusti 2017, strax efter att Dagens Nyheter hade avslöjat Transportstyrelsens it-läcka.

– Jag tror att det efter den händelsen blev ett allmänt uppvaknande inom offentlig sektor och en mycket större medvetenhet om de här frågorna, säger Peter Haglind.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

IT-säkerhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA