Förslag om tystnadsplikt för tjänsteleverantörer

IT-SÄKERHET2020-09-07
Regeringen föreslår en ny lag om tystnadsplikt för privata tjänsteleverantörer till statens myndigheter. Skyddet ska bli likvärdigt med om en annan myndighet utför motsvarande tjänst.

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att den nya lagen ska gälla när en myndighet eller motsvarande utkontrakterar åt en tjänsteleverantör att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. Förslaget är en följd av de problem i samband med utkontraktering som uppstått vid flera myndigheter.

Enligt propositionen är tillgång till säker och effektiv it-drift och it-baserade funktioner i många fall en grundläggande förutsättning för att en statlig eller kommunal myndighet ska kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Eftersom myndigheter ofta hanterar sekretessbelagda uppgifter ställs särskilda krav på myndigheternas it-verksamheter. Samtidigt kräver it-drift och it-baserade funktioner ofta specialistkompetens och avancerade tekniska hjälpmedel som inte varje myndighet för sig kan hantera.

”Enskilda bör kunna förvänta sig ett likvärdigt skydd för sina uppgifter vid utkontraktering av it-drift, oavsett om utkontrakteringen görs av en privat eller av en offentlig aktör”, skriver regeringen i propositionen.

Oavsett hur en myndighet väljer att anordna sitt behov av it-driftstjänster och it-baserade funktioner är det alltid myndigheten själv som är ytterst ansvarig för att informationen hanteras i enlighet med gällande rätt, konstaterar regeringen. Den nya lagen ska reglera vad som gäller när myndigheter uppdrar åt en privat tjänsteleverantör att tekniskt bearbeta eller lagra myndighetens information , oavsett om leverantören tillhandahåller teknisk infrastruktur eller en teknisk plattform för it-drift eller andra it-baserade funktioner.

Den nya lagen bygger på utredningen Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering från 2018. Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.