Förslag om tystnadsplikt för tjänsteleverantörer

IT-SÄKERHET2020-09-07

Regeringen föreslår en ny lag om tystnadsplikt för privata tjänsteleverantörer till statens myndigheter. Skyddet ska bli likvärdigt med om en annan myndighet utför motsvarande tjänst.

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att den nya lagen ska gälla när en myndighet eller motsvarande utkontrakterar åt en tjänsteleverantör att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. Förslaget är en följd av de problem i samband med utkontraktering som uppstått vid flera myndigheter.

Enligt propositionen är tillgång till säker och effektiv it-drift och it-baserade funktioner i många fall en grundläggande förutsättning för att en statlig eller kommunal myndighet ska kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Eftersom myndigheter ofta hanterar sekretessbelagda uppgifter ställs särskilda krav på myndigheternas it-verksamheter. Samtidigt kräver it-drift och it-baserade funktioner ofta specialistkompetens och avancerade tekniska hjälpmedel som inte varje myndighet för sig kan hantera.

”Enskilda bör kunna förvänta sig ett likvärdigt skydd för sina uppgifter vid utkontraktering av it-drift, oavsett om utkontrakteringen görs av en privat eller av en offentlig aktör”, skriver regeringen i propositionen.

Oavsett hur en myndighet väljer att anordna sitt behov av it-driftstjänster och it-baserade funktioner är det alltid myndigheten själv som är ytterst ansvarig för att informationen hanteras i enlighet med gällande rätt, konstaterar regeringen. Den nya lagen ska reglera vad som gäller när myndigheter uppdrar åt en privat tjänsteleverantör att tekniskt bearbeta eller lagra myndighetens information , oavsett om leverantören tillhandahåller teknisk infrastruktur eller en teknisk plattform för it-drift eller andra it-baserade funktioner.

Den nya lagen bygger på utredningen Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering från 2018. Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA