Godkänd intern styrning och kontroll

STATSFÖRVALTNING2020-04-06
De statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen till regeringen. ESV bedömer att myndighetsledningarna med få undantag har säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll.

Knappt 85 procent av myndigheterna redovisar enligt ESV inga brister i sina årsredovisningar för 2019. Varannan myndighet redovisar sina väsentliga risker i årsredovisningen, och var tredje redovisar också hur riskerna hanteras. Var tredje redovisar sina insatser för att upprätthålla en god intern miljö, och något fler lyfter fram sitt arbete med att förebygga korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. Närmare två av tre redovisar internrevisionens arbete som ett underlag för att bedöma den interna styrningen och kontrollen.

Under 2019 har ESV särskilt studerat internrevisionens revisionsplaner för 2018 och 2019, samt granskningsrapporterna för 2018. Studien visar att flest granskningar görs inom områdena ledning och verksamhetsstyrning, samt myndighetsspecifika granskningar. Enligt ESV kan myndigheterna förbättra sin redovisning av internrevisionens resurser, hur man prioriterar mellan granskningarna och när de ska genomföras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.