Annons:

Högskoleutbildade snabbt i jobb

HÖGSKOLAN2019-10-30

Närmare sex av sju av dem som tog en högskoleexamen var ett och ett halvt år senare etablerade på arbetsmarknaden. Det är den högsta siffran hittills, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en rapport.

UKÄs rapport fokuserar på etableringen på arbetsmarknaden för de studenter som examinerades från högskolan på grundnivå eller avancerad nivå under läsåren 2012/13– 2014/15. Inom ett och ett halvt år efter examen hade 84 procent etablerat sig på arbetsmarknaden. UKÄ noterar ingen skillnad mellan män och kvinnor.

I UKÄs definition av etablerad på arbetsmarknaden ingår att ha en god ställning på arbetsmarknaden, en årsinkomst på mer än 230 200 kronor och ingen arbetslöshetsperiod senaste året.

Etableringsgraden var lägre för studenter som i stort sett slutfört sina studier, men inte tagit ut examen. Bland dem var två av tre, 66 procent av kvinnorna och 68 procent av männen, etablerade efter ett och ett halvt år.

”Resultaten i rapporten visar alltså att de allra flesta av de examinerade hade en lätt övergång till arbetsmarknaden. Men det fanns variationer mellan olika examina och inriktningar”, konstaterar utredaren Anna Bengtsson i ett pressmeddelande.

Personer med yrkesexamen etablerar sig snabbast. Bland dem hade nio av tio etablerat sig inom ett och ett halvt år. För både kvinnor och män var etableringsgraden högst inom hälso-och sjukvård samt social omsorg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA