På grund av hotbilden har chefen bland annat fått arbeta på distans samt haft personlarm.
Bild: Erik Ignerus
På grund av hotbilden har chefen bland annat fått arbeta på distans samt haft personlarm.

Hot mot chefer på ungdomshem polisanmält

SIS2021-05-11

Under flera månaders tid har anställda vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Ljungbacken fått ta emot en mängd anonyma mejl. Dessutom har hot riktats mot två chefer vid hemmet, vilket anmälts till både Polisen och Arbetsmiljöverket.

I den internutredning som Statens institutionsstyrelse, SiS, gjorde efter en anmälan till Arbetsmiljöverket i mars beskrivs hur en chef på Ljungbackens ungdomshem i Uddevalla har fått ta emot hot på vägen hem från jobbet samt i sitt hem.

Händelserna har polisanmälts och chefen har enligt anmälan bland annat fått arbeta på distans samt haft personlarm. Chefen, som nu har bytt tjänst, har också fått samtalsstöd från företagshälsovården.

Hoten har sitt ursprung i en konflikt som har funnits inom en grupp i personalen under en längre tid, enligt utredningen. När konflikten eskalerade började anställda på SiS få anonyma mejl.

Mejlen är alla undertecknade med samma pseudonym och mottagarna är omkring 300 anställda inom SiS samt olika fackliga representanter och utomstående. Mejlen har även skickats till Publikts redaktion.

Avsändaren beskriver hur oegentligheter inom verksamheten kommer att avslöjas steg för steg, och mejlandet har pågått sedan i januari 2021.

Ljungbackens tillförordnade institutionschef Niklas Borg anklagas av avsändaren för att ljuga inför myndighetens ledning, mobba anställda och för att ha omplacerat personal utan anledning. Mejlskrivaren beskriver honom som oförmögen att leda verksamheten.

Niklas Borg säger till Publikt att han har känt sig hotad flera gånger, och att han har polisanmält och fått bära personlarm under en period.

– Jag har varit utsatt för hot om att man ska ta till våld om det inte sker en förändring. Det har varit obehagligt, särskilt som jag också har familj, säger han till Publikt.

Det finns inte några konkreta hot om våld i de anonyma mejl som Publikt har tagit del av, men sådana har framförts på andra sätt, enligt Niklas Borg.

Han berättar att många i personalen är trötta på att mejlen fortsätter att komma i deras inboxar. Niklas Borgs uppfattning är att de anonyma mejlen inte representerar en bild som merparten av de anställda har av sin arbetsplats.

– Jag kan aldrig ta ifrån den eller de som skriver deras upplevelse, men jag sitter inte alls med samma innehåll, säger han.

STs arbetsplatsombud, Stefan Eriksson, namnges också i mejlen, och anklagas bland annat för att inte sköta sitt fackliga uppdrag och för att gå arbetsgivarens ärenden.

Även han framhåller att många anställda är trötta på situationen. Stefan Eriksson påpekar också att det är svårt för honom som förtroendevald att bemöta det som står när det handlar om anonym kritik.

– Det här är en statlig myndighet och man ska få skriva vad man vill, det handlar om yttrandefriheten. Men om det hade funnits en människa bakom som är med i ST och som tycker att den har blivit illa behandlad av mig så kan jag ta den diskussionen. Nu är det svårare, säger Stefan Eriksson.

Han understryker att han inte har känt sig hotad personligen.

– Men självklart blir man påverkad, och brevskrivarens mening är nog att man ska fundera på om man har gjort fel, är rätt ute eller om det här är rätt uppdrag för mig, säger Stefan Eriksson.

Arbetsmiljöverket har nu avslutat sin granskning med anledning av anmälan och skriver att arbetsstället har en komplex problematik som lett till flera anmälningar från arbetsgivaren. Myndigheten bedömer dock att arbetsgivaren har vidtagit relevanta och framåtsyftande åtgärder och avslutar därför ärendet.

I augusti börjar en ny institutionschef på Ljungbackens ungdomshem. I det senaste anonyma mejlet skriver avsändaren att mejlen då kommer att upphöra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.