Bild: Linn Nilsson

Hyra av anstaltsplatser utomlands ska utredas

KRIMINALVÅRDEN2023-12-15

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppgift att se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands för att avlasta Kriminalvården. I november i år var beläggningen i genomsnitt 99 procent. ”Att hyra platser kommer inte ensamt att lösa platsbehovet”, sade justitieminister Gunnar Strömmer, M, vid en pressträff.

Justitieminister Gunnar Strömmer, M, presenterade den nya utredningen vid en pressträff på torsdagen. Även Ingemar Kihlström, KD, och Adam Marttinen, SD, medverkade på pressträffen. Bakgrunden till utredningen är enligt Tidöpartierna att fler kommer att sitta i fängelse under längre tid med den kriminalpolitik som regeringen nu för. När allt fler lagförs och döms, samtidigt som strafflängden ökar, innebär det ett växande tryck på en redan pressad kriminalvård.

Kriminalvården ska på fredagen redovisa en ny utbyggnadsplan. Anslagen till myndigheten kommer enligt regeringens budget att öka från 14,1 miljarder kronor 2023 till 22,6 miljarder kronor 2026. Men trots Kriminalvården planer på fyra nya stora anstalter i Kalmar, Norrköping, Trelleborg och Värnamo bedömer regeringen att det kommer att bli svårt att möta behoven av nya platser. Därför vill Tidöpartierna nu gå vidare med planerna på att hyra anstaltsplatser utanför Sveriges gränser.

Syftet med uppdraget är att få avtal på plats som möjliggör för Sverige att hyra avtalsplatser utomlands och på det sättet avlasta Kriminalvården här hemma. Vi vill också att utredaren, om det är möjligt, presenterar förslag till avtal med en eller flera stater som bedöms vara lämpliga utifrån kapacitet och rådande anstaltsförhållanden, sade Gunnar Strömmer under pressträffen.

Enligt Gunnar Strömmer ska den särskilde utredaren arbeta mycket praktiskt och konkret, och löpande ha en nära kontakt med Regeringskansliet. Resultatet ska redovisas till regeringen i december nästa år.

Utredaren ska enligt justitieministern leta samarbetsländer inom Norden och övriga Europa. Utredningen ska också söka impulser från länder som tidigare tittat på möjligheter att hyra fängelseplatser i andra länder, exempelvis Norge, Danmark och Belgien. Regeringens målsättning är att förslagen ska kunna bli verklighet under mandatperioden.

Att hyra platser kommer inte ensamt att lösa platsbehovet. Det här är en av flera åtgärder som kan avlasta Kriminalvården, konstaterade Gunnar Strömmer under pressträffen.

Andra åtgärder som utreds för att minska trycket på Kriminalvården är att fler dömda med ett annat medborgarskap än svenskt ska avtjäna sina straff i sitt hemland. Målet är också att förändrade regler för Migrationsverkets förvar ska kunna minska behovet av att förvarstagna placeras inom Kriminalvården. Dessutom ska åtgärder som kan sänka Kriminalvårdens personalbehov identifieras, som automatisering av arbetsrutiner. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA