Institut kan göra mer för samverkan

FORSKNING2020-10-30
Havsmiljöinstitutets bidrag till ökad samverkan inom verksamhetsområdet är relativt begränsat till att bistå Havs- och vattenmyndigheten, Hav, konstaterar Statskontoret efter en granskning. Statskontoret föreslår att regeringen renodlar och förtydligar Havsmiljöinstitutets uppdrag.

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan fem lärosäten, som ska bistå myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens. Institutet ska också bedriva analys- och syntesverksamhet och informera om forskning som rör havsmiljön, konstaterar Statskontoret i sin rapport till regeringen.

Enligt Statskontoret har institutet bidragit till att stärka samverkan mellan lärosätena i havsmiljörelaterade frågor och arbetat för ökad tvär- och mångvetenskaplig kunskap om havsmiljön. Men Havsmiljöinstitutets bidrag till att stödja arbetet inom området är enligt rapporten relativt begränsat till att bistå Havs- och vattenmyndigheten. Utöver Hav är det få av myndigheterna inom området som har haft mer omfattande kontakter med institutet, trots att efterfrågan har funnits.

Dessutom utnyttjar inte institutet sin fulla potential som samverkansprojekt, anser Statskontoret. Syftet att utgöra en brygga mellan akademi och förvaltning i havsmiljöfrågor uppfylls inte i alla delar av institutet.

Enligt Statskontoret får institutet uppdrag från Hav som myndigheten har kompetens att hantera på egen hand. Orsaken kan till exempel vara att myndigheten inte har tillräckliga resurser. Det riskerar att tränga ut mer långsiktiga uppdrag och kontakter med andra relevanta myndigheter inom området, menar Statskontoret.

Statskontoret föreslår att regeringen renodlar och förtydligar Havsmiljöinstitutets uppdrag för att ge institutet rätt förutsättningar att utveckla verksamheten. Dessutom rekommenderar rapporten de inblandade lärosätena att utveckla institutets styrning och organisering.
 

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan de fem lärosätena Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linné-universitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. Institutet inrättades 2008 och har i uppdrag att bistå myndigheterna inom området med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet. Institutet ska också bland annat informera om forskning som rör havsmiljön.

Källa: Statskontoret

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.