På flera områden bedömer internrevisorerna att verksamheten löper en ”kritisk risk”, vilket anges innebära en risk att lagar inte efterlevs och en risk för att Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag.
Bild: Monika Manowska
På flera områden bedömer internrevisorerna att verksamheten löper en ”kritisk risk”, vilket anges innebära en risk att lagar inte efterlevs och en risk för att Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag.

Internrevisorer ser brister i regelefterlevnad

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-02-09
Arbetsförmedlingen gör inte tillräckligt för att komma till rätta med bristande regelefterlevnad i verksamheten, slår myndighetens internrevision fast i en ny rapport.

Brister i Arbetsförmedlingens efterlevnad av regler i handläggningen har uppmärksammats inom myndigheten i flera år, och även påtalats av tillsynsmyndigheter som Riksrevisionen, Statskontoret och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Den granskning som internrevisionen nu genomfört har gjorts på begäran av Arbetsförmedlingens styrelse och omfattar bland annat informationssäkerhet, felaktiga utbetalningar och automatiserad handläggning.

Bristerna framkom även i årsredovisningen för 2019, men enligt internrevisorerna har myndighetens interna styrning och uppföljning inte följt upp och hanterat dem. I rapporten framkommer att nuvarande fokus på coronakrisen har lett till att frågor om regelefterlevnad hamnat i bakvatten.

Internrevisorerna bedömer efter intervjuer att de anställda överlag, från handläggare till högre chefer, har en hög medvetenhet om vikten av rättssäkerhet och att ”det är viktigare att det blir rätt än att det går fort”. Att brister ändå syns i områden som rättsavdelningen följt upp – lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb – beror därför troligen främst på andra faktorer än den interna miljön, anser revisorerna.

En svaghet kan vara att många enheter beslutar om egna handläggningsprocesser, vilket enligt rapporten ökar risken för olika behandling och rättsosäkerhet. Internrevisionen pekar också på avsaknaden av gemensam styrning och uppföljning liksom avsaknad av data för att kunna följa upp handläggningstider och antalet ärenden per handläggare.

På flera områden bedömer internrevisorerna att verksamheten löper en ”kritisk risk”, vilket anges innebära en risk att lagar inte efterlevs, fysisk eller psykisk risk för de anställda och en risk att Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag.

En rekommendation är att ansvaret för riskhantering flyttas från chefen för rättsavdelningen till operativa ledningen för verksamhetsområdena.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.