JK kritiserar anstalt för visitation

KRIMINALVÅRDEN2020-03-26
Justitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.

Ett antal intagna begärde 2015 skadestånd av staten efter en visitation som genomfördes på anstalten Storboda 4 november 2014. Enligt anmälan utsattes de för felaktig behandling när de tvingades in i anstaltens sporthall för att där stå på knä med fötterna i kors och händer mot väggen i väntan på att visiteras en och en. Anstaltens personal undersökte de intagna för att hitta narkotika.

Händelsen anmäldes till åtal av Kriminalvårdens personalansvarsnämnd i juni 2015 på grund av skälig misstanke om att kriminalvårdspersonalen gjort sig skyldiga till tjänstefel. Åklagarens förundersökning lades ned i april 2018. Enligt åklagaren gick det inte att bevisa att de misstänkta gjort sig skyldiga till brott. I juni samma år beslutade Kriminalvårdens personalansvarsnämnd att anmälan inte skulle föranleda någon ytterligare åtgärd.

Nu har JK prövat en anmälan från en av de intagna som utsattes för visitationen. I anmälan har han begärt skadestånd från staten för kränkning, personskada och inkomstförlust. Enligt anmälan var han den som togs in först och ut sist och han tvingades därför stå i den positionen i cirka tre timmar. Att stå i en sådan position blir smärtsamt redan efter en kort tid och är enligt anmälaren att likställa med tortyr.

JK anser i sitt beslut att det inte räcker att det har förekommit något skadeståndsgrun­dande för att staten ska betala ersättning. Det krävs också att det inträffade har orsakat skada för den enskilde. Det är den som begär ersättning som ska styrka skadan och dess omfattning.

Enligt JK var kroppsvisitationen att anse som ett ingrepp i sökandes rätt till respekt för privatlivet enligt Europakonventionen. Men åtgärden hade stöd i fängelselagen och enligt JK påkallad av de legitima intressena att förhindra oordning eller brott. JK konstaterar att staten har rätt att betala ut en lägre ersättning än vad Europadomstolen skulle ha dömt ut i motsvarande situation. Vid mindre allvarliga ideella skador kan det vara en tillräcklig gottgörelse att överträdelsen erkänns.

Eftersom det var fråga om en engångshändelse anser JK att den ideella skadan är mindre allvarlig, även om visitationen var påfrestande och orsakat känslor av obehag hos sökanden.

”Det lidande som sökanden drabbats av får därför i det här fallet anses tillräckligt kompenserat genom att Justitiekanslern konstaterar att Europakonventionen har åsidosatts”, skriver JK i beslutet.

JK medger att genomförandet av kroppsvisitationen var mer ingripande än nödvändigt och inte proportionerligt enligt fängelselagen. Åtgärden innebar också en överträdelse av sökandens rättigheter enligt Europakonventionen. Därför anser JK att anstalten Storboda ska kritiseras för agerandet vid visitationen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.