JO kritiserar polis som hotade bilförare

POLISEN2020-01-20
Justitieombudsmannen kritiserar en polis som använt hot om indraget körkort för att förmå en bilförare att acceptera en ordningsbot.

Det var i april 2018 som en bilförare stoppades av polisen vid en trafikkontroll för att han inte hade stannat vid stopplikt. Mannen ville inte godta ett föreläggande av ordningsbot, men ändrade inställning sedan polisen förklarat att han hade för avsikt att omhänderta mannens körkort. Polisen utfärdade ett föreläggande av ordningsbot och lät mannen behålla körkortet.

Under diskussionerna hade polisen gjort klart att det främsta skälet till att han ville att bilföraren skulle acceptera en ordningsbot var att han ville slippa infinna sig i rätten och vittna. Om bilföraren inte accepterat ordningsboten hade polisen varit tvungen att skriva en rapport om brottet, vilket skulle leda till rättegång i tingsrätten.

Efter händelsen anmälde bilföraren vad som inträffat till JO och ifrågasatte polismannens agerande.

JO konstaterar i sitt beslut att det aktuella brottet inte gett förutsättningar att omhänderta mannens körkort. JO uttalar också att befogenheten att besluta om att omhänderta en enskilds körkort inte får användas för att påverka den enskilde att godkänna ett föreläggande av ordningsbot.

”En polis får i sin tjänsteutövning aldrig låta sig påverkas av att han eller hon känner ilska eller irritation över en persons uppträdande eller inställning i samband med ett ingripande. Han eller hon får självfallet inte heller försöka förmå en enskild att agera på ett visst sätt endast för att det är mest förenligt med polisens egen bekvämlighet, till exempel förmå en person att godkänna ett föreläggande av ordningsbot för att polisen ska slippa inställa sig som vittne i en rättegång”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

Han framhåller att polisens agerande står i strid med regeringsformens krav på saklighet och skyldigheten för en polis att uppträda på ett sätt som inger förtroende. Polisen har åsidosatt de krav som ställs på en polis, och han kritiseras för sitt agerande

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.