JO kritiserar Vemyra ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-02-26
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar i två beslut Statens institutionsstyrelses ungdomshem Vemyra. Vid två tillfällen har intagna flickor utsatts för övergrepp av personalen.

I juli 2019 fick JO in en anmälan från en intagen vid Vemyra. Enligt anmälan hade hon mått dåligt vid ett tillfälle tidigare under vintern, och en behandlingsassistent skulle försöka trösta henne. Då hade han pussat henne på kinden och i pannan. Anmälaren greps då av panik eftersom hon har erfarenhet av sexuella övergrepp.

I en annan anmälan från samma tid klagade en intagen flicka över att hon fått ta emot ett slag av en behandlingsassistent. Flickan hade blivit avskild på sitt rum, och slog till behandlingsassistenten på armen, Han slog tillbaka på hennes arm med sådan kraft att det uppstod ett märke på huden.

I båda besluten påpekar JO att insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den som är anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, ska medverka till att  verksamheten och insatserna är av god kvalitet och genast rapportera till ledningen om han eller hon får kännedom om ett missförhållande. Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

När det gäller det första fallet uttalar JO vidare att den anställdes agerande mot flickan är helt oacceptabelt:

”Jag ser med stort allvar på det inträffade. Varje ungdom som vårdas inom SiS har rätt till en trygg och säker vård. Hemmet har i detta fall brustit i att tillhandahålla vård av god kvalitet. Det inträffade har också utgjort ett intrång i (den intagna flickans) rätt till skydd för sin integritet. Hemmet förtjänar kritik för det inträffade” skriver JO Thomas Norling i beslutet.  

JO konstaterar också att ungdomshemmets utredning av händelsen har brustit samt att dokumentationen av vilka åtgärder som vidtogs är bristfällig. Hemmet kritiserar också för att det inte går att få en fullständig bild av hur händelsen hanterades. 

I det andra fallet konstaterar JO att det inte finns någon dokumentation om att flickan blivit avskild. Enligt journalen framgår att hon inte ville gå till sitt rum och att behandlingsassistenten hjälpte henne dit. Det framgår inte av journalen varför hon behövde hjälp med att ta sig till rummet. Om det är fråga om att personal med tvång flyttar en ungdom mot hans eller hennes vilja bör det anges på ett tydligt sätt i journalen, skriver JO.

”Av utredningen framgår att den anställde utdelade ett slag mot flickan. JO uttalar att ett sådant agerande från en anställd givetvis inte får förekomma. Hemmet har därigenom brustit i att tillhandahålla flickan vård av god kvalitet. Det inträffade har också utgjort ett intrång i flickans rätt till skydd för sin integritet. Hemmet får kritik för det inträffade”, skriver JO i beslutet.

JO konstaterar också att hemmets utredning av händelsen har brustit och att dokumentationen är bristfällig. 

I sina svar till JO har SiS bland annat förklarat att en ny ledning för Vemyra sedan tiden för de två händelserna arbetar med förbättrade rutiner för att förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.