Bild: Mostphotos

JO kritisk till Migrationsverkets hantering av coronapandemin

MIGRATIONSVERKET2020-10-12
Migrationsverket borde haft bättre beredskap inför en smittspridning, enligt Justitieombudsmannen, JO, som har granskat situationen för de intagna vid Migrationsverkets förvar.

JO har under våren och sommaren 2020 undersökt konsekvenserna för de intagna på förvaren när det gäller de åtgärder Migrationsverket satte in för att hindra smittspridning av covid-19. Granskningen är nu klar.

”En spridning av covid-19 i förvaren kan få allvarliga konsekvenser. Granskningen har bland annat visat att Migrationsverket behöver se över sina lokaler så att de har sådan flexibilitet som krävs för att myndigheten snabbt ska kunna inrätta exempelvis karantänavdelningar, men också i övrigt ha en bättre beredskap för att hantera en smittspridning”, konstaterar JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

JO har bland annat granskat hur Migrationsverket gjort för skilja misstänkt eller bekräftat smittade från andra intagna, besöksbegränsningar och personalens tillgång till skyddsutrustning. Enligt granskningen har Migrationsverket inrättat särskilda karantänavdelningar på förvaren. Granskningen visar att en förvarstagen man som var konstaterat sjuk i covid-19 fick stanna kvar i förvaret efter att förvarsbeslutet hävts. JO konstaterar att det inte får förekomma att en person är inkvarterad på ett förvar utan ett giltigt förvarsbeslut. Mannen togs senare in på sjukhus, men avled där.

JO uttalar att det är viktigt att myndigheten vidtar åtgärder för att se till att misstänkt smittade inte kan sprida smitta vidare, men inte heller utsätts för smitta av bekräftat smittade. JO påpekar också att en vistelse på en karantänavdelning är frivillig och att det ligger ett ansvar på personalen att säkerställa att den intagne är införstådd med det.

”Migrationsverket har ett samhällsviktigt uppdrag med ett ansvar för i dagsläget runt 300 intagna. En spridning av covid-19 i myndighetens förvar kan få allvarliga konsekvenser. Det gäller naturligtvis även andra allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. Det bör kunna krävas att Migrationsverket har en bättre beredskap för hur verket ska agera för att hantera en smittspridning av en sådan sjukdom. En väl förberedd krisorganisation med en tydlig struktur bidrar till en förutsebarhet för såväl intagna som personal i fråga om vilka åtgärder som bör vidtas i ett krisläge”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.