Jordbruksverkets kontroll av EU-medel får kritik

JORDBRUKSVERKET2018-03-21

I stort fungerar myndigheternas utbetalningar av EU-medel bra, men Jordbruksverket behöver förbättra sina it-system för att få bättre koll på utbetalningarna av EU-pengar. Det skriver Ekonomistyrningsverket, ESV, i en rapport.

Ekonomistyrningsverket, ESV, granskar varje år hur ansvariga myndigheter sköter utbetalningarna av EU-stöd. Enligt ESVs rapport för 2017 fungerar förvaltningen av EU-medel bra överlag, även om det finns vissa förbättringsområden. Några av de statliga myndigheterna kan enligt ESV förbättra sin kontroll innan de betalar ut medel till stödmottagarna. ESV lyfter fram Jordbruksverkets it-system som behöver bli bättre för att myndigheten ska kunna betala ut hela stödet till enskilda mottagare inom jordbrukarstöden.

Enligt ESV är myndigheternas räkenskaper tillförlitliga och utbetalningarna har få fel. Om de felaktiga utbetalningarna ligger under två procent anser EU-kommissionen att hanteringen är tillfredsställande. Enligt ESV klarar merparten av de svenska utbetalningarna den bedömningen.

”I några program, bland annat socialfonden, har ansvariga myndigheter infört förenklingsåtgärder för att underlätta för stödmottagarna. Det leder till färre fel och en enklare förvaltning”, kommenterar avdelningschefen Ulrika Bergelv i ett pressmeddelande.

Ansvariga myndigheter ska lämna en så kallad förvaltningsförklaring som bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. ESV har reserverat sig mot Jordbruksverkets förvaltningsförklaring för en del av jordbrukarstöden. Det beror på att Jordbruksverket inte kunnat redovisa statistik för delar av sina kontroller.

Revision av EU-medel i Sverige

Svenska myndigheter administrerar drygt 10 miljarder kronor i stöd från EU varje år. ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EUs fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV lämnar varje år en rapport och ett intygande till kommissionen om EU-medlen i fonderna har använts på rätt sätt.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.