Kärnavfallsrådet läggs ned vid årsskiftet

KÄRNKRAFT2022-09-08

Kärnavfallsrådet kommer att läggas ned vid årsskiftet, eftersom regeringen beslutat att inte förlänga rådets uppdrag att övervaka myndigheternas säkerhetsarbete, skriver Dagens Nyheter. Rådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm är kritisk till beslutet.

Statens råd för kärnavfallsfrågor, oftast kallat Kärnavfallsrådet, har funnits sedan 1992 och är en tvärvetenskaplig kommitté där ledamöterna utses av regeringen. Dess huvuduppgift är att ge råd till regeringen i frågor om kärnavfall och slutförvaring av använt kärnbränsle samt om avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet har åtta ledamöter och ett kansli med två anställda och två sakkunniga.

Anledningen till regeringens beslut att inte förlänga rådets uppdrag är enligt Dagens Nyheter att regeringen nu fattat beslut att godkänna det förslag om slutförvaring som Svensk kärnbränslehantering SKB, lämnat.

”Regeringen har tagit slutligt beslut i frågan om den konceptuella utformningen av slutförvaret. Den fortsatta stegvisa prövningen som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för kommer pröva en mer detaljerad säkerhetsutformning inom ramen för det tillståndsgivna konceptet”, skriver klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar till Dagens Nyheter.

Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm är kritisk till att regeringen nu bestämt sig för att avveckla rådet:

”Det här kom som en överraskning. De signaler som vi fått under våren i dialog med Miljödepartementet om hur de nya direktiven skulle kunna se ut efter årsskiftet var att uppdraget skulle förlängas. Vi anser att det finns många viktiga uppgifter kvar för oss. Och om det blir ny kärnkraft, kan det bli nya typer av kärnavfall som kräver andra former av slutförvaring”, säger Carl-Reinhold Bråkenhielm till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.