Bild: Mostphotos

Kongressen beslutade att frysa avdelningarnas anslag

ST-KONGRESSEN2020-10-06
När STs kongress diskuterade förbundsekonomin ifrågasatte flera kongressombud att anslagen till förbundets avdelningar skulle räknas upp samtidigt som det finns ett sparbeting på den förbundsgemensamma verksamheten. Det slutade med att förbundsstyrelsen backade på den punkten.

– Det viktigaste under den här kongressperioden är att se till att vi värvar nya medlemmar och behåller dem vi redan har, sade förbundsstyrelsens föredragande Mikael Sandberg när förbundsekonomin stod på kongressens dagordning.

På STs kongress lägger förbundsstyrelsen fram förslag om förbundets ekonomi för de kommande fyra åren. I sin rapport till kongressen skriver förbundsstyrelsen att ST har byggt upp ett stort kapital och att en del av avkastningen från detta kapital kan användas till verksamheten. Samtidigt konstateras i rapporten att rörelseresultatet i budgeten för de kommande fyra åren är sämre än vad den normala avkastningen ger utrymme för. Därför är det viktigt att arbeta för att underskottet minskas, skriver förbundsstyrelsen.

Medlemsavgifterna till förbundet räknas upp enligt ett automatiskt system som är kopplat till medlemmarnas löneutveckling. Men det räcker alltså inte för att täcka kostnaderna.

För att minska underskottet var förbundsstyrelsens plan att ST skulle spara totalt 10 miljoner kronor på förbundsgemensamma kostnader under kongressperioden. De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar både förbundskansliet och den parlamentariska verksamheten med bland annat de årliga stämmorna och ordförandekonferenserna.

Förbundsstyrelsen bad under debatten STs kanslichef Marie Säll att för kongressombuden förklara effekterna av en sådan besparing. Enligt henne skulle den motsvara cirka 10 tjänster om den skulle genomföras enbart genom nedskärningar på förbundskansliet. Marie Säll konstaterade också att flera beslut som kongressen redan fattat ställde krav på förstärkt kompetens och nya insatser.

Flera kongressombud framhöll att förbundets avdelningar har ett stort behov av stöd från förbundet, och förespråkade därför att anslaget till avdelningarna, som normalt räknas upp när intäkterna från medlemsavgifter ökar, skulle frysas fram till den ”halvtidsavstämning” som förbundsstyrelsen föreslagit ska ske på förbundsstämman 2022. Helena Falk från ST inom universitets- och högskoleområdet ville i stället se de pengarna användas till förbundsgemensam verksamhet.

– Det behövs för att avdelningar ska få det stöd de behöver, som expertis inom arbetsmiljö, utbildningar och väl genomtänkt informationsmaterial, sade hon.

Hon fick medhåll av bland andra Thomas Janson från ST inom Regeringskansliet.

– Vi är ju beroende av de förbundsgemensamma resurserna för att få expertis. Vi vill inte att de urholkas på grund av att det sker för mycket nedskärningar på förbundskansliet, sade han.

Efter att förbundsstyrelsen överlagt förklarade Mikael Sandberg att man valt att stödja yrkandet att anslagen till avdelningarna skulle frysas till förmån för förbundsgemensam verksamhet.

– Det här har varit en intressant debatt om en viktig fråga för förbundet, sade han, och konstaterade att inga kongressombud uttryckt någon annan åsikt.

De innehållna anslagsökningarna motsvarar omkring 3,5 miljoner kronor, enligt Mikael Sandberg, som slog fast att åtgärden därmed inte räcker.

– Vi måste fortfarande göra ett jobb under den här kongressperioden. Halvtidsavstämningen blir viktig, sade han.

Med den ändringen antogs förbundsstyrelsens förslag om förbundsekonomin av en enhällig kongress. Kongressens beslut innebär också att ett förslag till omarbetning av medlemsavgiftssystemet ska tas fram till förbundsstämman 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.