Kritik mot skolor på SiS ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-05-11
Skolinspektionen konstaterar att undervisningstiden vid Statens institutionsstyrelses, SiS, skolor är låg och att många elever har hög frånvaro. Kvaliteten varierar kraftigt mellan olika ungdomshem, enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat utbildningens kvalitet och kontinuitet vid de särskilda ungdomshemmen i SiS regi. Myndigheten har också granskat om utbildningen präglas av ett tydligt pedagogiskt perspektiv, och elevernas förutsättningar för kontinuitet i lärandet och framtida skolgång.

”Vi kan se att det skett en utveckling av SiS skolverksamhet om vi jämför med våra tidigare inspektioner. Och det är positivt. Men det finns fortfarande centrala delar kvar att utveckla för att skapa kontinuitet i elevernas skolgång och kunskapsutveckling”, konstaterar projektledare Hanna Antonsson i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen framhåller att elever vid SiS särskilda ungdomshem hör till samhällets mest utsatta elevgrupper. En majoritet har dåliga skolerfarenheter redan innan de blir tvångsomhändertagna eller döms till sluten ungdomsvård. Därför är det enligt rapporten allvarligt att det är så stor variation i den utbildning eleverna får. Det kan öka svårigheten för eleverna att få behörighet för fortsatta studier.

”Vi är medvetna om att SiS har ett komplext uppdrag och att det finns tydliga svårigheter och utmaningar kopplade till undervisningstid och frånvaro. Utbildningen på SiS har stor betydelse för elevernas möjligheter till goda förutsättningar i framtiden. En fullföljd skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för placerade barn och ungdomars hälsa och utveckling”, understryker Hanna Antonsson.

Enligt granskningen har SiS ett arbetssätt som gör det svårt att möta flickors behov. Flickorna har betydligt högre frånvaro än pojkarna. Enligt Skolinspektionen behöver SiS prioritera skolverksamhetens status, elevernas undervisningstid och frånvaro för att alla elever ska få en likvärdig utbildning med hög kvalitet.

Skolinspektionen har granskat 22 av totalt 23 skolor. Den 23:e skolan utgjorde pilot i granskningen. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.