Kritiserar privata sjukvårdsförsäkringar

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-09-18
Den snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.

Cirka 650 000 svenskar har enligt forskaren John Lapidus en privat eller halvprivat sjukvårdsförsäkring i dag. Enligt hans bok om den tudelade välfärden minskar tilliten till offentlig sjukvård när det finns en delvis statligt finansierad snabbkö till samma klinik, och skatteviljan sjunker hos dem som upplever sig betala två gånger för vården.

”Försäkringsbranschen är ett parallellt och delvis statligt finansierat system som i den internationella välfärdsforskningen kallas den gömda välfärden. Den riktar sig till vissa samhällsklasser medan andra blir kvar i ett sämre fungerande offentligt system. På så sätt får vi två olika välfärdsstater i ett och samma land, den tudelade välfärden”, kommenterar John Lapidus i ett pressmeddelande.

I den tudelade välfärden minskar också kraven på politikerna, då röststarka grupper lämnar det offentliga och inte längre bryr sig om hur det fungerar, menar John Lapidus, som är verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den offentliga ekonomin urholkas när skattemedel styrs över till försäkringstagare och deras arbetsgivare via förmånliga avdrag. De privata försäkringarna bygger på att offentligt bekostad infrastruktur och personal tas i anspråk, en faktor som gör försäkringarna billigare än de annars skulle ha varit:

”Det blir en självuppfyllande profetia att den offentliga sjukvården inte håller måttet. Vi ser samma tendens i flera europeiska länder. Försäkringsbolagens affärsidé bygger på en allmän misstro mot den offentliga vården, och överallt finns en lobby som hävdar att just det landet har den sämsta offentliga vården och de längsta vårdköerna”, säger John Lapidus.

Enligt John Lapidus drivs det privata försäkringssystemet fram av att det finns allt fler privata vårdgivare i välfärden. Utan dem skulle det inte funnits utrymme för de privata sjukvårdsförsäkringarna, eftersom offentliga vårdgivare inte tar emot försäkringspatienter.

John Lapidus.
Bild: Göteborgs universitet.
John Lapidus.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.