Annons:

Bild: Jan-Erik Kaiser/Mostphotos, Jann Lipka

KTH koncentrerar verksamheten till tre campus

HÖGSKOLAN2023-11-23

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har beslutat att verksamheten ska koncentreras till tre campus och lämnar Södertälje och Kista senast 2027. ”Om detta är vad som krävs för att vi ska klara ekonomin och behålla personalen tror jag ändå att det är det bästa för våra medlemmar”, säger STs sektionsordförande Jon Lindhe.

Enligt KTHs intranät kommer verksamheten i Södertälje att flyttas till lokalerna på Östermalm i Stockholm, KTH Campus, och till Campus Flemingsberg. Verksamheten i Kista flyttas också till KTH Campus i centrala Stockholm, med undantag för Electrumlaboratoriet. Omställningen kommer att ta flera år, men målet är att omlokaliseringen ska vara genomförd senast 2027.

”Syftet är att stärka KTHs framtida utveckling och ekonomi. Lägre kostnader ger ökade möjligheter att göra det”, kommenterar styrelseordförande Johan Sterte beslutet i texten på intranätet.

Styrelsens beslut har enligt Johan Sterte föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och fördjupade analyser av verksamheterna i Kista och Södertälje. 

”Det är ett stort och viktigt beslut för att KTH ska kunna försvara och ytterligare stärka sin framstående position i Europa och globalt. Och för att kunna satsa på det viktigaste vi har, nämligen personal och studenter. Genom att konsolidera och koncentrera verksamheten kan vi ytterligare stärka kvaliteten”, framhåller Johan Sterte.

Förändringarna motiveras främst av ekonomiska överväganden. Pandemin, inflationen och kraftigt ökade lokalkostnader har gjort att KTH gått med underskott. Campusöversynen har varit en del av lärosätets arbete för att skapa en ekonomi i balans.

STs sektionsordförande inom KTH, Jon Lindhe, säger till Publikt att han tycker att det är tråkigt att beslutet behöver tas.

– Men om detta är vad som krävs för att vi ska klara ekonomin och behålla personalen tror jag ändå att det är det bästa för våra medlemmar, säger han.

Enligt Jon Lindhe är det många som är oroliga efter beskedet, något han har förståelse för. Men han poängterar att det i dagsläget inte är några jobb i fara.

– Ledningen har kommunicerat att de gör detta för att de vill behålla personalen, säger han.

Men minskningen av lokalytorna kan ge upphov till andra bekymmer. Det kommer att krävas mycket arbete för att hitta plats åt alla på KTH Campus, tror Jon Lindhe.

– Det kommer att bli en utmanande och lång process, och det kommer att bli trångt.

Enligt rektor Anders Söderholm ska projekt- och tidplaner för de olika flyttarna vara klara i början av nästa år.

”Men förändringen som helhet kommer ta flera år och genomföras med stor omsorg om och i dialog med medarbetare och studenter”, förklarar han i texten på KTHs intranät.

Enligt Anders Söderholm avser KTH att arbeta vidare med sina partners på plats i Södertälje och Kista, men utveckla andra och mer uthålliga modeller för samarbetet. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA