Annons:

Lagrådsförslag om vistelseförbud

BROTTSLIGHET2023-12-04

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ny lagstiftning som ger polisen rätt att utfärda vistelseförbud för enskilda personer. Enligt förslaget ska vistelseförbud kunna ges den som kan befaras främja ett kriminellt nätverks brottsliga verksamhet.

Enligt regeringens förslag ska personer kunna förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser och förhindra brottslig verksamhet.

”Med vistelseförbud får polisen kraftfullare verktyg för att skapa trygghet på allmänna platser och kyla ned konflikter. Det här är något som har efterfrågats av Polismyndigheten, och som har varit ett användbart verktyg för polisen i Danmark mot den grova organiserade brottsligheten. Nu ser vi därför till att polisen får de verktyg de efterfrågat, och att det kommer på plats så snabbt som bara möjligt”, betonar justitieminister Gunnar Strömmer, M, i pressmeddelandet.

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om preventiva vistelseförbud som ska kunna meddelas den som medvetet kan befaras främja ett kriminellt nätverks brottsliga verksamhet. Förbudet ska motverka skjutningar, sprängningar eller annan brottslighet som allvarligt skadar tryggheten i ett område.

Ett vistelseförbud ska gälla i högst sex månader i taget och gälla ett geografiskt avgränsat område. I de allvarligaste fallen ska förbudet kunna kombineras med elektronisk övervakning, så kallad fotboja. Vistelseförbud ska kunna beslutas också för barn över 15 år. Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år och i ringa fall dömas till böter.

Lagförslaget innehåller enligt regeringen flera rättssäkerhetsgarantier. Till exempel ska förbud kunna överklagas till domstol, och barn under 18 år föreslås få tillgång till ett offentligt biträde i processen om vistelseförbud. Reglerna föreslås träda i kraft 1 februari 2024. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA