Lärosäten gick back med 500 miljoner kronor

HÖGSKOLAN2024-04-11

Tillsammans gjorde de statliga lärosätena en förlust med en halv miljard kronor under 2023, visar en granskning av deras årsredovisningar som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomfört.

UKÄ har sammanställt uppgifter från de årsredovisningar som de statliga lärosätena samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har lämnat för 2023. Sammantaget redovisade lärosätena ett negativt resultat på 0,5 miljarder kronor för 2023. Tre fjärdedelar av alla lärosäten gick enligt UKÄs rapport med underskott inom utbildningsverksamheten.

Enligt årsredovisningarna fanns det 2023 totalt 320 100 helårsstudenter vid de 33 lärosäten som ingår i analysen. Det är 1 700 helårsstudenter fler än 2022.

Utbildning på grundnivå och på avancerad nivå finansieras huvudsakligen med statsanslag, och till en mindre del av studieavgifter från avgiftsskyldiga studenter. Under 2023 var det främst de anslagsfinansierade studenterna som blev fler.

Statens ersättning till lärosätena för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgår med ett belopp för varje registrerad student och deras studieresultat i form av avklarade poäng. Ett så kallat takbelopp anger den högsta ersättning som respektive lärosäte kan få i ramanslag under ett år.

De samlade takbeloppen för de 31 lärosäten som omfattas av systemet uppgick 2023 till 26,7 miljarder kronor. För andra året i rad minskade lärosätenas takbelopp något i löpande priser – under 2023 berodde det framför allt på att en tillfällig utbyggnad av utbildning på avancerad nivå avslutades.

Det ekonomiska värdet av antalet helårsstudenter och deras helårsprestationer motsvarade förra året 26,5 miljarder kronor. Det betyder enligt UKÄ att utbildningsvolymen inte nådde upp till lärosätenas samlade takbelopp under året. 16 av de 31 lärosätena underproducerade i förhållande till takbeloppet. Den samlade underproduktionen var 0,2 miljarder kronor.

UKÄs officiella statistik om högskolesektorns ekonomi kommer att publiceras 18 april.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA