Medarbetare på myndigheten har fått polisskydd efter hot

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN2021-02-18

Hat och hot mot personer i ledande ställning på Folkhälsomyndigheten har ökat och flera personer har fått polisskydd, säger myndighetens generaldirektör Johan Carlson till nyhetsbyrån TT. ”Det finns ingen direkt oro bland medlemmarna”, säger STs avdelningsordförande Anita Ekner till Publikt.

Hat och hot mot Folkhälsomyndigheten förekom redan i våras, men situationen har eskalerat under senare tid. ”Vi känner av det dagligen”, säger Johan Carlson till TT. Statsepidemiolog Anders Tegnell hör till dem som fått ta emot en mängd mejl med hat och hot. Enbart i december förra året var omkring 80 mejl till honom av hatkaraktär.

Johan Carlson skriver på myndighetens intranät att Folkhälsomyndigheten ”har ett starkt stöd för sitt arbete i befolkningen, i politiken och i forskarsamhället”, men att det finns en baksida. ”Nedlåtande och förminskande kommentarer om myndighetens arbete triggar ofta igång andra liksom direkt nedsättande och kränkande uttalanden i sociala medier.”

Han påpekar också att forskare som inte delar kritikernas uppfattningar har drabbats.

De direkta hoten har riktats mot ett fåtal personer i ledande ställning och hanteras av polisen, som inte bedömer att det finns en allmän hotbild mot myndigheten eller anställda, skriver Johan Carlson på intranätet.

”Jag känner mig inte otrygg i min vardag eller när jag åker till arbetet och jag tycker inte att ni behöver göra det heller. Detta är mer av ett samhällsproblem än ett direkt hot mot verksamheten.”

STs avdelningsordförande Anita Ekner säger till Publikt att hon inte hade kännedom om att hot och hat ökat under pandemin.

– Jag har inte heller fått några signaler från medlemmarna att man blivit utsatt.

Under våren diskuterade parterna hot och hat, och det är möjligt att det kommer upp igen, säger hon. Hon har ingen kritik mot hur ledningen hanterat situationen.

– Det är svårt att säga om det är tillräckligt, men det finns en möjlighet till ett första samtal med företagshälsovården utan att fråga chefen, och det är uttalat att man ska prata om det på enheten om något sådant händer. Jag tycker att arbetsgivaren har gjort förberedelser.

Statsminister Stefan Lövfen skriver i dag i en kommentar till TT att en gräns passerats ”när människor som utför sitt jobb och ytterst arbetar med att värna liv och hälsa under en pandemi utsätts för detta.” Han skriver också: ”Att medarbetare hos Folkhälsomyndigheten dödshotas och behöver polisskydd fyller mig med vrede”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.