Medlingsinstitutet står bakom ny arbetsrätt

ARBETSRÄTT2021-08-26
Medlingsinstitutet är odelat positivt till att den överenskomna reformen av arbetsrätten införs för hela arbetsmarknaden. I ett remissvar på tre olika promemorior skriver myndigheten att den välkomnar ett genomförande.

Medlingsinstitutet hänvisar till sitt tidigare yttrande över utredningen En moderniserad arbetsrätt från i fjol. Myndigheten betonade där att det fortsatta arbetet med att reformera arbetsrätten bör baseras på överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Myndigheten ansåg då att anställningsskyddsregler och omställningsfrågor ska ses som en helhet och att det är rimligt att tillmäta arbetstagares anställningsbarhet en större betydelse för anställningstryggheten på arbetsmarknaden.

De tre departementspromemorior som nu är aktuella innebär enligt institutet ett genomförande av vad parterna för större delen av arbetsmarknaden har kommit överens om. Myndigheten anser också att det i sin tur kommer att leda till en helhetssyn på frågor om anställningsskydd och omställning.

Medlingsinstitutet skriver att reformen kommer att innebära nya strukturer och regelverk på arbetsmarknaden som ger ett statligt ansvar för frågor som i dag enbart hanteras av parterna. Främst gäller det frågor kring kompetensutveckling, omställning och studiestöd. I remissvaret instämmer myndigheten i de bedömningar som görs i promemoriorna, att reformen bör utvärderas och följas upp för att säkerställa att de nya systemen fungerar som avsett. Utvärderingarna bör göras i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, skriver Medlingsinstitutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.