Fredrik Florenius, före detta ordförande för Unionens fackklubb på STs a-kassa, säger att problemen funnits länge: »Om man ska summera är det lågt i tak och jättedålig stämning.«
Bild: Henrik Rosenqvist
Fredrik Florenius, före detta ordförande för Unionens fackklubb på STs a-kassa, säger att problemen funnits länge: »Om man ska summera är det lågt i tak och jättedålig stämning.«

Missnöje med ledningen på STs a-kassa

STS A-KASSA2017-04-20
Bara var fjärde anställd på STs a-kassa har förtroende för ledningen, och fler än hälften uppger att de har stressymptom. Det framgår av en medarbetarenkät.

Enligt en medarbetarenkät som redovisades i slutet av förra året finns stora arbetsmiljöproblem på STs a-kassa. Tre av fyra säger sig ha litet eller inget förtroende för ledningens sätt att leda verksamheten, och drygt 60 procent anser att det finns stora brister i sättet att visa personlig omtanke och stöd. Mer än hälften uppger att de upplever stressreaktioner, såsom värk, muskel­symptom, oro och koncentrations­svårigheter.

Intervjusvaren i en så kallad fördjupad skyddsrond ett år tidigare, hösten 2015, ligger i linje med svaren i enkäten. De senaste fem åren har 13 handläggare slutat på a-kassan, som har 21 anställda.

Publikt har varit i kontakt med både nuvarande och tidigare medarbetare, som vill vara anonyma men bekräftar bilden från enkäten. Fackklubbens ordförande Anna Keller vill dock inte uttala sig om resultatet. Men den tidigare klubbordföranden Fredrik Flore­nius, som i höstas slutade på STs a-kassa, säger att problemen har funnits under lång tid och påtalats för styrelsen vid flera tillfällen.

– Om man ska summera är det lågt i tak och jättedålig stämning. Man borde ha gjort något för länge sedan, men styrelsen har slagit ifrån sig när vi framfört kritik. Det är väldigt viktigt att styrelsen förstår att personalen inte mår bra.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan och ordförande i styrelsen för STs a-kassa, hävdar dock att hon inte fått några signaler från fackklubb eller skyddsombud om problem i arbetsmiljön, bara från enstaka anställda.

Hon anser att resultatet i enkäten är allvarligt och att det är viktigt att man nu gör ett bra jobb så att situationen förbättras.

– Det viktiga är vad man gör av svaren, och man har haft ganska mycket diskussioner och samtal på arbetsplatsen.

Siv Norlin säger att hon har fortsatt förtroende för a-kasseföreståndaren Rolf Darner och att hon får rapporter från honom om hur arbetsmiljöarbetet fortlöper. Däremot har hon inte direkt kontakt med handläggarna.

– Det är inte styrelsens uppgift att prata med personalen. Vi förväntar oss att fackklubben och arbetsmiljöombudet kommer till styrelsen om det inte fungerar.

Hon oroas inte av den höga personalomsättningen.

– Det är klart att när man ser siffran på det sättet känns den hög. Samtidigt får vi vid varje tillfälle en för­klaring till varför en person slutar, och de för­klaringar som getts har inte gett anledning att fundera.

A-kasseföreståndaren Rolf Darner säger till Publikt att »det finns saker att arbeta med«.

– Vi jobbar nu med resultatet tillsammans med fackklubben, skyddsombud och personal. Vi kommer att ta fram en tidsatt åtgärdsplan.

Vilka egna slutsatser drar du av det låga förtroendet för dig?

– Naturligtvis har jag dragit egna slutsatser, men det är för egen del än så länge.

STs a-kassa

STs a-kassa är en självständig organisation, med nära band till de tre förbunden ST, Försvarsförbundet och Tull-Kust. Medlemskap i STs a-kassa är skilt från medlemskap i ST.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.