Signalerna har tagits på allvar

DEBATT: STS A-KASSA2017-05-09
Styrelsen för STs a-kassa svarar på kritiken.

Det är med beklagan som vi i styrelsen för STs a-kassa läser i tidningen Publikt att det finns en uppfattning om att »styrelsen har slagit ifrån sig« kritik från de anställda och att styrelsen borde ha gjort något för länge sedan vad gäller arbetsmiljön på a-kassan.

Tidigare medarbetarundersökningar har visat att det funnits förbättringsområden. Åtgärder har planerats och insatser har gjorts för att förbättra arbetsmiljön inom de områden där brister funnits. Styrelsen bedömer därför att de signaler som har kommit har tagits på allvar.

Hela resultatet av den nu aktuella medarbetarundersökningen har presenterats för styrelsen. Styrelsen anser att det finns områden som måste förbättras och ser mycket positivt på det nu pågående arbetet med åtgärdsplaner och åtgärder. Det är ledningen som tillsammans med den nuvarande aktiva fackklubbsstyrelsen, aktiva arbetsmiljöombud och all personal nu för arbetet framåt för en bättre arbetsmiljö.

Styrelsen konstaterar att det förutom en del negativa resultat, som finns publicerade i tidningen Publikt, också finns positiva siffror. Till exempel noteras att 73 procent anser att det är en hälsosam arbetsplats, även om siffrorna borde vara ännu högre för att det ska kunna betraktas som en sådan fullt ut.

Styrelsen har förtroende för kassaföreståndaren och har för­troende för att han tillsammans med personalen och dess företrädare ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö.


Styrelsen för STs a-kassa

Siv Norlin, ordförande

Tom Johnson, vice ordförande

Thomas Åding

Alejandra Pizzaro

Lena Sköld Gunnarsson

Åsa Gunnheden

Peter Schierbeck

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.