Mobildata visar att aktiviteten på campus är åter på normal nivå

HÖGSKOLAN2022-08-25

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, rapporterar att aktiviteten på campus runt om i landet återgått till samma nivå som före pandemin. Det visar en mätning av mobildata från lärosätena.

Under pandemin sjönk aktivitetsnivåerna kraftigt på universitetens campus runt om i Sverige, konstaterar UKÄ i ett pressmeddelande. Men nu är aktiviteten tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, visar de senaste siffrorna från myndighetens mätningar av mobildata.

Undersökningen omfattar Karlstads universitet, Kungliga Tekniska högskolan med Försvarshögskolan, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna, Umeå universitet med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå samt Örebro universitet. UKÄ har redovisning omfattar mobiltelefondata för perioden januari 2019 till maj 2022. Underlaget består av data från Telia som innehåller uppgifter om mobiltelefoners geografiska position och förflyttning. Uppgifterna är anonymiserade och aggregerade.

Aktiviteten på campus sjönk kraftigt i mars 2020 efter regeringens rekommendation att undervisning på högskolan skulle ske på distans. Under de kommande två åren var den betydligt lägre än före pandemin. Men efter att de flesta pandemirestriktioner och allmänna råd angående smittspridningen togs bort i februari 2022 ökade aktiviteten kraftigt. I slutet av mars 2022 var aktiviteten tillbaka på liknande nivåer som före pandemin, konstaterar UKÄ.

Under den senaste höstterminen låg aktiviteten på drygt 60 procent av vad som var normalt före pandemin. Men under flera av de senast uppmätta veckorna har aktiviteten till och med varit något högre än motsvarande vecka 2019, skriver UKÄ i pressmeddelandet. I slutet av maj 2022 var aktiviteten 91 procent av den som uppmättes motsvarande vecka 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA