Myndigheter föreslår säkrare hantering av identitetsuppgifter

STATSFÖRVALTNING2024-04-17

Myndighetsgemensamma lösningar måste till för att täppa till säkerhetsluckor, anser fyra myndigheter som tillsammans överlämnat ett underlag till regeringen med förslag om hur människors personliga identitet ska hanteras.

Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Polismyndigheten är överens om att hanteringen av identitetsuppgifter måste hållas ihop, skriver de i ett pressmeddelande. Nyckeln är enligt myndigheterna gemensam teknik, arbetssätt och referensdata.

Genom initiativet Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, Mur, har de fyra myndigheterna tagit fram det gemensamma underlaget till regeringen. I Mur samverkar tjugofem statliga myndigheter.

I dag är ansvar och uppdrag enligt pressmeddelandet uppdelat mellan myndigheterna. Migrationsverket kontrollerar identiteten vid prövning av uppehållstillstånd, Skatteverket vid tilldelning av samordnings- och personnummer och id-kort, medan Polismyndigheten utfärdar bland annat pass.

Myndigheternas olika sätt att kontrollera medför enligt pressmeddelandet säkerhetsluckor som innebär en risk för att identiteter kan användas som brottsverktyg och skapa otrygghet för individen.

”Identitetsbedrägerier kan i många fall vara ingången för välfärdsbrott. För att motverka kriminalitet och stärka informationsägarskapet behöver vi en samlad identitetsförvaltning. Det bidrar till att vi kan vara säkra på att rätt person får ta del av rätt förmån samtidigt som individen kan vara trygg med att det enbart är jag själv som kan agera som mig, digitalt såväl som analogt”, framhåller Azize Cuydur, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, i pressmeddelandet.

I förslaget till gemensam hantering får Skatteverket, Polisen och Migrationsverket förutsättningar att ta upp, lagra och editera uppgifter om biometriska kännetecken. Uppgifterna kan då kopplas till en unik identitetskod för varje enskild individ. Identitetskoden skulle i sin tur användas som extern datareferens med syfte att stärka kontroll av identitet.

”Vi myndigheter som har samarbetat kring lösningsförslaget har en tydlig samsyn kring vad som behöver utvecklas och förändras för att uppnå en säker hantering av en persons grundidentitet. I underlaget finns receptet för de åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare”, konstaterar verksamhetsutvecklaren Tobias Wijk vid Skatteverket i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA