Myndigheter putsar på sin självbild

FÖRVALTNING2013-05-17

De flesta myndigheter grundar sin kommunikation på sitt eget behov att få synas. Det har två forskare vid Uppsala universitet kommit fram till genom att granska myndigheternas styrdokument.

Forskarna Josef Pallas och Magnus Fredriksson har gått igenom samtliga de 173 nationella förvaltningsmyndigheter som har särskilda styrdokument för sin kommunikation. Totalt har 357 kommunikationspolicys, kommunikationsstrategier och profilmanualer granskats.

Mer än fyra av fem myndigheter anger att synlighet är det viktigaste skälet för kommunikationen. Ibland som ett sätt att underlätta för myndigheten att utföra sitt uppdrag, men oftast är synlighet något som ges ett värde i sig själv. Något myndigheter söker för att stärka sin självbild och för att få omvärldens bekräftelse, skriver de två forskarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Sammantaget framträder en bild som bekräftar att många myndigheter ställs inför (det upplevda) behovet att synas och att det är en sak som påverkar myndigheters dagliga verksamheter.”

När myndigheter lägger sitt fokus på att vara synliga innebär det en risk för relationen mellan medborgare och myndigheter, hävdar Josef Pallas och Magnus Fredriksson.

Fokuseringen på synlighet gör att myndigheter tenderar att lyfta fram vissa saker och undanhålla andra. Detta gör att vi får svårare att avgöra på vilka grunder deras verksamheter, aktiviteter och tjänster ska utvärderas och bedömas, skriver de båda forskarna:

”Det har vi sett på många andra områden och svenska myndigheter följer här ett sedan länge känt mönster. På längre sikt hotar myndigheters varumärkesorientering och jakt på anseende många av de fundament som svensk förvaltning vilar på, vilket i sin tur leder verksamheten bort från det substantiella och långsiktigt meningsfulla.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.