Bild: Getty Images

Nästan sju av tio är fackligt organiserade

FACKLIGT2024-06-17

Totalt är 68 procent av den svenska arbetskraften fackligt organiserad, enligt en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Organisationsgraden är betydligt högre bland tjänstemän än bland arbetare.

Rapporten från Arena Idé visar att organisationsgraden bland arbetare är 58 procent, medan den i tjänstemannagrupperna är 73 procent. Däremot är andelen förtroendevalda och kollektivavtalens täckningsgrad högre hos arbetarna, enligt rapporten.

Under pandemiåren 2020 och 2021 steg den fackliga organisationsgraden från 68 procent 2019 till 70 procent 2021. Därefter har andelen organiserade vänt nedåt igen för att under 2023 vara nere på 2019 års nivå på 68 procent.

Bland tjänstemännen i offentlig sektor minskade organisationsgraden mellan 2022 och 2023 mer än i privat sektor, enligt rapporten. Också i ett längre tidsperspektiv har andelen fackligt anslutna bland tjänstemän i offentlig sektor minskat mer än i privat sektor. Under perioden 2006–2023 var privattjänstemännens fackliga anslutning 69 procent både vid periodens början och vid dess slut, medan organisationsgraden bland personer i offentlig anställning föll från 89 till 81 procent. Totalt sjönk organisationsgraden under perioden från 77 till 73 procent.

Enligt Arena Idé är de svenska tjänstemannafacken ändå unikt starka i ett nordiskt perspektiv. Det märks enligt tankesmedjan inte minst på deras framträdande roll vid sättandet av industrins normerande ”märke” och vid tillkomsten av ett nytt huvudavtal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA