Ny myndighet för folkhälsa föreslås

FOLKHÄLSA2012-11-28

Som ett tredje steg i en reform av vårdmyndigheterna vill regeringen slå ihop Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet. Men sedan blir det stopp, i väntan på nya utredningar.

Regeringen har tidigare föreslagit en ny myndighet för tillsyn och en för infrastruktur på vårdens område. Och nu kommer en promemoria med förslag om ett samgående mellan Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet i Institutet för folkhälsa, som också ska ta över vissa uppgifter från Socialstyrelsen. Institutet inrättas 1 januari 2014 och ska ha verksamhet både i Stockholmsområdet och i Östersund, dit Folk­hälsoinstitutet omlokaliserades 2007.

ST är positivt till förslaget, och ser det som ett tecken på att ett annat, mer omfattande förslag till omorganisation inte kommer att bli verklighet. Utredaren Stefan Carlssonföreslog i våras en omfattande ommöblering och fusionering av vårdmyndigheter. En av idéerna var en stor kunskapsmyndighet, en tanke som ST och flera andra remissinstanser ansåg dåligt underbyggd.

I promemorian hänvisar regeringen till de remissvaren, och säger att en fortsatt omorganisation – som regeringen anser behövs – kräver mer djupgående analyser av bland annat den kommunala socialtjänsten och folkhälsoarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.