Nya rekord i myndighetssamarbete mot grova brott

BROTTSLIGHET2023-03-29

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet slog under förra året nytt rekord i antal utdömda fängelseår. Totalt dömdes 467 fängelseår ut som en följd av myndigheternas samarbete.

Antalet fällande domar i tingsrätterna för grov ekonomisk brottslighet ökade under fjolåret. Därmed står den grova ekonomiska brottsligheten för en växande andel av de brott som leder till fällande dom. Den dominerande brottstypen inom kategorin var bokföringsbrott och penningtvätt. Det framgår av myndigheternas årliga rapport till regeringen.

Även antalet utdömda näringsförbud blev det högsta sedan den myndighetsgemensamma satsningen startade. Näringsförbuden blir också allt längre.

”Tillsammans fortsätter vi att komma åt stora belopp ur den kriminella ekonomin”, konstaterar rikspolischefen Anders Thornberg i ett pressmeddelande.

Kronofogden utmätte tillgångar på 73 miljoner kronor från den organiserade brottsligheten under 2022. Det var enligt rapporten nästan en fördubbling jämfört med 2021.

”Det här visar på hur bra det blir när myndigheter samarbetar. Brottslingars tillgångar som bilar, kontanter och smycken blir synliga i vår samverkan. Vi kan till exempel få uppgifter från Polismyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten som leder till att vi hittar tillgångar som vi annars inte kunnat se”, framhåller rikskronofogden Fredrik Rosengren i pressmeddelandet.

Grova narkotikabrott och grova våldsbrott, många av dem kopplade till dödligt våld, stod för de längsta utdömda fängelsetiderna. Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren understryker i pressmeddelandet att det får reell effekt när myndigheter gemensamt angriper den grova organiserade brottsligheten:

”För Kriminalvårdens del handlar det både om att minska risken för fortsatt brottslighet under tiden de här individerna verkställer sina straff, men också om att upprätthålla säkerhet och ordning samt att möjliggöra återfallsförebyggande insatser. Då är det till exempel av stor vikt att utbyta underrättelser med andra myndigheter.”

Försäkringskassan krävde tillbaka 83 miljoner kronor i felaktigt utbetalade ersättningar, varav flera fall rör så kallade assistanshärvor. Under 2021 var motsvarande belopp 62 miljoner kronor. Skatteverket beslutade om skattehöjning och skattetillägg på totalt 184 miljoner kronor, det högsta beloppet sedan den myndighetsgemensamma satsningen inleddes.

Samarbete mot grova brott

I det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet ingår

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, samordnare av övriga länsstyrelser i satsningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.