Nya riktlinjer ska minska kränkningar på jobbet

ARBETSMILJÖ2021-05-17
Nu lanserar Myndigheten för arbetsmiljökunskap nya riktlinjer för hur kränkande särbehandling bör hanteras. Riktlinjerna är tänkta att vara ett stöd i arbetet med att förebygga och åtgärda problem. Omkring var femte anställd kan vara utsatt, enligt myndigheten.

De nya riktlinjerna från Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska fungera som ett stöd för arbetsgivare, men kan också användas av fackliga parter och skyddsombud.

Syftet är att göra det lättare att förebygga och hantera sociala hälsorisker på arbetsplatsen, med fokus på kränkande särbehandling och mobbning. Riktlinjerna tar stöd i både forskning och svensk lagstiftning och innehåller även praktiska rekommendationer och lämpliga åtgärder.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap slår i sina rekommendationer fast att ett helhetsperspektiv och förebyggande insatser är viktiga för att undvika problemen från första början. Det kan bland annat handla om policyfrågor, utbildning av chefer och fungerande samarbeten på arbetsplatsen.

Utöver det innehåller riktlinjerna även rekommendationer kring åtgärder och uppföljning om problemen redan existerar.

Några riskfaktorer som kan leda till kränkningar eller mobbning och därför är viktiga att hålla koll på är enligt myndigheten otydlighet vad gäller arbetsfördelning, hög arbetsbelastning, konflikter och omorganisationer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.