Nytt campus ska stärka cybersäkerheten

HÖGSKOLAN2023-09-08

Regeringen vill inrätta ett cybercampus vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. ”Cybercampus Sverige ska fokusera på forskning, innovation och utbildning som stöd för alla samhällssektorer”, kommenterar utbildningsminister Mats Persson, L, planerna i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kommer regeringen i den kommande budgetpropositionen för 2024 att föreslå att 25 miljoner kronor satsas på cybercampus under 2024 och därefter 40 miljoner kronor per år. Syftet är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet.

”Liknande cybercampus har etablerats i exempelvis Norge och Nederländerna. Länder som liksom Sverige har ett stort behov av kompetensförsörjning, forskning och innovation på cybersäkerhetsområdet. Cybercampus Sverige ska fokusera på forskning, innovation och utbildning som stöd för alla samhällssektorer och möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Regeringen ser fram emot värdefulla bidrag från Cybercampus Sverige för att stärka samhällets förmåga att hantera cyberhoten”, kommenterar Mats Persson regeringens planer.

Det nya cybercampuset ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige. KTH har i dag ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS. Flera myndigheter, företag och RISE har deltagit i ett Vinnovafinansierat planeringsprojekt för etableringen av Cybercampus Sverige.

”Cyberattacker och cyberspionage mot Sverige och svenska intressen är en stor säkerhetsutmaning. Vår förmåga att hantera cyberhoten måste ses ur ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om nationell säkerhet, utan också om Sveriges konkurrenskraft och i förlängningen vårt ekonomiska välstånd”, betonar försvarsminister Pål Jonson, M, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA