Omfattande skattebedrägeri i Danmark

SKATTER2015-08-27

Den danska skattemyndigheten tror sig ha blivit lurad på sammanlagt 6,2 miljarder kronor av utländska investerare. Investerarna ska felaktigt ha begärt återbetalning av skatt på utdelningar.

Den danska skattemyndigheten SKAT har rapporterat misstänkta ekonomiska brott för 6,2 miljarder danska kronor (cirka 8 miljarder svenska kronor) till åklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet, SOIK. Den förmodade ekonomiska brottsligheten har genomförts från utlandet och avser enligt ett pressmeddelande från SKAT återbetalning av källskatt. SOIK kommer att ansvara för den fortsatta utredningen.

”Skattemyndigheten och samhället kan ha blivit rånade på mycket stora värden – därför är vi naturligtvis mycket intresserade av att ta reda på om det finns en möjlighet att utkräva ett straffrättsligt ansvar. Jag förutspår att det kommer att bli ett komplicerat arbete att ta reda på vad som egentligen hänt”, kommenterar SOIKs chef Morten Niels Jakobsen i pressmeddelandet.

När danska företag betalar utdelning till sina aktieägare, innehålls källskatt på 27 procent. Den aktuella härvan innefattar enligt pressmeddelandet felaktig återbetalning av innehållen källskatt till över 2 000 utländska investerare under perioden 2012-2015.

”Våra preliminära undersökningar visar att ett stort nätverk av företag i utlandet uppenbarligen har försökt få tillbaka skatt på grundval av fiktiva aktieinnehav och förfalskade handlingar”, säger Jesper Rønnow Simonsen vid SKAT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA