Pandemin ökade trycket på a-kassorna

A-KASSAN2021-11-24
Pandemin ledde till ett ökat tryck på alla a-kassor under 2020, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, efter en granskning. Men trots ökat antal ärenden har a-kassorna klarat sig väl ekonomiskt.

På uppdrag av regeringen har IAF granskat orsakerna till långa handläggningstider hos vissa a-kassor under 2020. Samtliga fick en ökning av nya ersättningsärenden under 2020 jämfört med året innan. Nästan alla a-kassor hade fler nya ersättningsärenden varje vecka jämfört med samma vecka året innan. Den stora ökningen av ersättningsärenden ökade arbetsbelastningen hos samtliga a-kassor under 2020, något som i flera fall ledde till förlängda väntetider, konstaterar IAF.

Arbetsbelastningen påverkades också av tillfälliga regeländringar, att korttidsarbete blev vanligare, en ökad mängd underrättelser och fler nya medlemmar.

Fyra av a-kassorna hade enligt granskningen långa väntetider under 2020 – Arbetslöshetskassan Alfa, Småföretagarnas, Hotell- och restauranganställdas och Handelsanställdas arbetslöshetskassor. Alfa och Småföretagarnas hade långa väntetider redan innan 2020. Det berodde enligt IAF på att de inte hade tillräckligt med personal för att kunna handlägga ärenden utan förlängda väntetider. När pandemin kom och ärendevolymerna ökade kraftigt blev personalbristen extra påtaglig med ännu längre väntetider som följd. 

Hotell- och restaurangs a-kassa hade den största procentuella ökningen av nya ärenden under 2020. Ökningen kom tidigt och varade längre jämfört med övriga. De hade också den största procentuella ökningen av nya medlemmar under året och en stor ökning av underrättelser från Arbetsförmedlingen. Handels a-kassa hade en tidig ökning av nya ärenden, men den varade inte lika länge. 

Sedan september 2021 har väntetiderna sjunkit till nivåer som innebär att ingen av dem har väntetider som IAF definierar som långa. Enligt IAF var a-kassorna totalt sett väl rustade ekonomiskt innan pandemin, vilket innebar att det extra statliga bidrag som betalades ut under pandemin inte var avgörande för att de skulle kunna vidta åtgärder för att hantera det ökade ärendeinflödet.

Enligt IAFs definition innebär lång väntetid en väntetid på mer än fem veckor från att en arbetssökande skickar in sin första tidrapport till den vecka personen får sin första utbetalning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassan IAF
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.