Polis på Facebook uttryckte sig olämpligt

STATSFÖRVALTNING2015-12-16
Justitieombudsmannen, JO, har synpunkter på ett inlägg som gjorts på polisens konto på Facebook. I inlägget skriver en polis om den rasism poliser möter och använder uttryck som JO anser olämpliga.

På Facebook har en enskild polisman skrivit ett inlägg på ett konto som är Polisens. Inlägget har anmälts till JO av en person som anser att polisen uttryckt sig nedlåtande om invandrare, bland annat genom att använda uttrycket ”offerkofte-invandrare”. Skribenten själv menar tvärtom att hans mening var att visa på att de allra flesta människor i Sverige inte är rasister.

JO tycker att det svårt att se att inlägget är relevant för polisens närvaro i sociala medier och syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten. Den som skriver för polisens räkning i sociala medier representerar myndigheten och det är enligt JO inte lämpligt att enskilda poliser redovisar sina personliga uppfattningar i det sammanhanget.

JO påpekar rent allmänt om statliga myndigheters närvaro på webben att den omfattas av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Uppgifter som lämnas ska vara korrekta och det ska vara sakligt motiverat att ge spridning åt uppgifterna. Kravet på opartiskhet innebär att informationen ska vara allsidig och objektiv. De kraven måste naturligtvis också Polisen leva upp till, konstaterar JO, och påpekar att det också är viktigt hur agerandet uppfattas av mottagaren.

”Redan risken för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräckligt för att handlandet kan anses strida mot grundlagens krav. Även polisförordningens allmänna krav på hur anställda inom polisen bör uppträda bör beaktas vid deltagandet i sociala medier”, skriver JO Cecilia Renfors.

Enligt JO finns ingen anledning att tro något annat än att polismannen hade goda avsikter med sitt inlägg och ville ta upp en angelägen fråga:

”Jag vill emellertid betona att avsikten hos den som har gjort ett inlägg inte är avgörande, utan hur det uppfattas av andra. Det är därför viktigt att den som gör ett inlägg noga överväger innehållet, särskilt när det inte är helt allmänt hållet. Med detta avslutar JO ärendet.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.