Bild: Getty Images

Preventiva tvångsmedel förebygger brott

POLISEN2024-01-09

Den nya lagstiftning kring preventiva tvångsmedel som infördes under hösten har gett resultat, skriver Dagens Nyheter. ”Vi har kunnat avbryta förestående brott”, säger biträdande rikspolischef Stefan Hector till tidningen.

Lagen om preventiva tvångsmedel trädde i kraft 1 oktober i år och innebär bland annat att polisen får använda hemliga tvångsmedel, som avlyssning och dataavläsning, också mot enskilda som inte är misstänkta för brott, om de kan antas vara på väg att begå grova brott som mord och sprängningar.

Enligt tidningens uppgifter finns fall där avlyssningen lett till att förestående brott förhindrats.

”Vi använder det i hela Sverige och har till del sett framgångar såtillvida att vi har kunnat avbryta förestående brott”, säger Stefan Hector till Dagens Nyheter.

Enligt Stefan Hector är det fortfarande för tidigt att säga om preventiva tvångsmedel haft någon del i att gängvåldet för tillfället ser ut att ha dämpats något.

”I de aktuella fallen kan vi säga att vi förhindrat ett brott, men att dra slutsatser på systemnivå vill jag inte göra”, säger han till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA