Den civilanställda kvinnan sägs upp från sin anställning av personliga skäl, enligt personalansvarsnämndens beslut.
Bild: Mostphotos
Den civilanställda kvinnan sägs upp från sin anställning av personliga skäl, enligt personalansvarsnämndens beslut.

Problem med bemanningen på Polisens kontaktcenter

POLISEN2020-09-07

Polisens kontaktcenter, PKC, har för lite personal på dagtid och för mycket personal på natten. En hög personalomsättning och höga sjuktal gör också att PKC får lägga mycket resurser på att utbilda nya operatörer, skriver Polisens interna tillsynsenhet i en rapport.

”Polismyndigheten ska sträva efter att ha rätt kompetens på plats vid rätt tidpunkt för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utföra uppdraget med bästa resultat”, skriver Polisens interna tillsynsenhet i sin rapport.

Efter att ha inspekterat tre av Polisens kontaktcenter, PKC, i regionerna Stockholm, Syd och Bergslagen konstaterar man dock att så inte alltid är fallet.

Alla tre regioner anger till tillsynsenheten att det finns problem med bemanningen. Regionerna uppger att det under ”frekvent tid” är svårt att få personalen att räcka till. Samtidigt har man en för hög bemanningsnivå under nätterna, då inte lika mycket händer, enligt rapporten.

”Tillsynsenheten gör bedömningen att verksamheten bör genomföra en verksamhetsanalys för att uppnå en i högre grad verksamhetsanpassad resurssättning och arbetstidsförläggning”, skriver inspektörerna.

Samtliga regioner uppger också att det är en hög personalomsättning samt höga sjuktal, vilket gör att man inom PKCs verksamhet behöver lägga en hel del tid och resurser på att utbilda nya operatörer.

Från mars 2019 till februari 2020 var personalomsättningen bland civila tillsvidareanställda inom PKC 11 procent, samtidigt som den var 8 procent i myndigheten totalt sett, enligt rapporten.

Sjukfrånvaron för samtlig personal inom PKC under samma period var 8,2 procent, jämfört med 3,9 procent inom Polisen totalt.

Av tillsynsrapporten framgår att de inspekterade regionerna efterlyser att Polisens HR-avdelning ska ta ett större ansvar för att utbilda ny personal till PKC. I nuläget finns det också brister när det gäller rutinerna för vem som har ansvar för vad när det kommer till att utbilda personal, skriver inspektörerna.

Inom ramen för rapporten har man även inspekterat det utökade uppdrag kring utredning av brott som PKC fick i samband med Polisens omorganisation 2015.

Här saknas det än så länge en nationell samsyn kring styrning och riktlinjer för det uppdraget, och enligt rapporten finns det inom myndigheten därför en ”osäkerhet om vad det utökade utredningsuppdraget innebär”.

Inspektörerna har besökt PKC i de tre regionerna och intervjuat chefer, gruppchefer och operatörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA