Prövningstillstånd kan bli krav i hovrätt

DOMSTOLARNA2024-06-17

Domstolsverket föreslår att regeringen inför ett krav på prövningstillstånd för att en tingsrättsdom i brottmål ska prövas i hovrätt. Domar där den åtalade dömts till två års fängelse eller mer ska enligt förslaget vara undantagna från kravet.

Enligt Domstolsverket har en ökad befolkning och allt grövre organiserad brottslighet inneburit att domstolarna tvingas hantera allt fler och större brottmål. Målen är också mer komplicerade och resurskrävande. I hovrätterna ökade antalet brottmål mellan 2022 och 2023 med över sju procent.

”För att hovrätterna ska kunna genomföra sin viktiga uppgift att pröva mål och ärenden och kunna möta den ökade måltillströmningen måste de ges förutsättningar att kunna avgöra mål och ärenden på ett effektivt sätt och i rimlig tid”, kommenterar Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén situationen i ett pressmeddelande.

Förslaget om utvidgat prövningstillstånd skulle innebära att de flesta överklagade domar i brottmål omfattas av krav på prövningstillstånd i hovrätt. Detta skulle enligt Domstolsverket återföra tyngdpunkten i brottmålsprocessen till tingsrätterna, och ge hovrätterna möjlighet att använda sina resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.

I dag gör hovrätterna enligt Domstolsverket ofta en fullständig prövning av överklagade domar och går igenom omfattande bevisning, trots att det står klart att det inte finns anledning att ändra tingsrättens avgörande och att avgörandet saknar prejudikatintresse. Det leder enligt myndigheten till att handläggningstiderna blir onödigt långa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA