Annons:

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen kritiserar SiS för bristen på platser

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-11-21

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse, SiS, att ta fram en konkret plan för att öka antalet platser för barn och unga. ”Det är oacceptabelt att barn och ungdomar får vänta på sin plats på SiS”, framhåller socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, i ett pressmeddelande.

Enligt lag har SiS skyldighet att anvisa plats till alla barn och unga i behov av placering. Regeringen skriver i pressmeddelandet att det är mycket allvarligt att myndigheten i dagsläget inte har möjlighet att leva upp till lagens krav: 

”Alla barn och unga har rätt till en trygg och ljus framtid och barn i samhällets vård ska få det stöd och den vård de har rätt till. Det är oacceptabelt att barn och ungdomar får vänta på sin plats på SiS eller att samhällsvården riskerar att inte kunna erbjuda plats till de barn och som har behov av det”, betonar Camilla Waltersson Grönvall.

Enligt regeringen behöver SiS också utökade befogenheter för att säkerställa ordning och säker­het på sina boenden. I vissa fall ska det bli möjligt att låsa boenderum på institutionerna även på nätterna. Det inkluderar också befogenhet att låsa en hel avdelning, exempelvis för att förhindra upplopp. 

Regeringen ger också flera myndigheter i uppdrag att skapa en ny samverkansstruktur för att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet med koppling till kriminella nätverk. Strukturen ska finnas på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet med den nya strukturen ska ledas av ett nationellt råd som ska inrättas redan i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA