Myndigheten för arbetsmiljökunskap konstaterar att övergången till hemarbete har lett till flera fördelar. Samtidigt har det lett till exempelvis ergonomiska problem och social isolering.
Bild: Getty Images
Myndigheten för arbetsmiljökunskap konstaterar att övergången till hemarbete har lett till flera fördelar. Samtidigt har det lett till exempelvis ergonomiska problem och social isolering.

Risker med hemarbete identifieras i ny rapport

ARBETSMILJÖ2021-04-01
Övergången till hemarbete under pandemin har inneburit vissa fördelar i arbetslivet, men har också lett till nya risker när det gäller arbetsmiljön, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som nu vill se åtgärder på området.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i december förra året i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för arbete hemifrån under pandemin. I uppdraget ingick även att identifiera eventuella risker och utmaningar i arbetsmiljön, samt att komma med förslag på lämpliga åtgärder framöver.

I en rapport som bygger på både litteraturstudier och intervjuer redovisas nu resultaten av det arbetet. Myndigheten konstaterar inledningsvis att övergången till hemarbete har lett till fördelar som minskad stress på grund av att slippa pendla, ökade möjligheter till koncentration och större flexibilitet när det arbete och fritid. Samtidigt finns också tydliga nackdelar, som ergonomiska problem och social isolering.

Myndigheten noterar också att de anställdas individuella och sociala villkor spelar större roll när arbetet flyttat in i hemmet. Bostads- och familjeförhållanden, teknisk utrustning och kompetens, samt medvetenheten om arbetsmiljön har fått en större betydelse för arbetsmiljön.

I rapporten identifieras även flera olika riskområden där hemarbetet kan leda till en sämre arbetsmiljö än på kontoret. Bland annat handlar det om bristande ergonomi, tekniska hinder som leder till ökad stress, relationen med chefen och en otydlig gräns mellan jobb och fritid.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap anser utifrån resultaten i rapporten att det finns ett behov av en översyn och anpassning av hur arbetsmiljöansvaret ska se ut när fler arbetar hemifrån.

Man föreslår också att arbetsgivarnas kompetens och förmåga att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utanför kontoret stärks. Även arbetstagarnas kompetens och förmåga att upptäcka risker i sin egen arbetsmiljö och anpassa arbetsplatsen behöver förbättras anser myndigheten.

Utöver det föreslås också insatser för att stärka barn och ungas kompetens inom arbetsmiljö, samt stöd till forskning med inriktning på distansarbete, framför allt med fokus på jämställdhet mellan könen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.