S största parti bland offentliganställda

OPINION2018-06-11

Socialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.

Bland offentliganställda får Socialdemokraterna flest sympatier bland väljarna. Men 28,6 procent är en klar nedgång jämfört med den förra mätningen från SCB i november 2017, då partiet hade 33,1 procent.
Bland statsanställda är sympatierna för S nere på 25,5 procent.Största partiet bland statsanställda är i maj 2018 M med 27,7 procent. Det är första gången sedan maj 2015 som M har fler sympatisörer än S. Då var skillnaden bara 0,1 procentenhet. Men det är så få statsanställda i undersökningen så att resultatet ligger inom felmarginalen.
SD är tredje största parti både bland statsanställda och bland offentliganställda. Partiet samlar 12,2 procent av sympatierna bland statsanställda och 17,1 procent bland alla offentliganställda. Inför förra valet i maj 2014 fick SD 6,1 procent bland de offentligansställda.
Med 13,8 procent är V fjärde parti bland de offentliganställda, och bland de statligt anställda samlar partiet 7,7 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Partipolitik
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.