Samordning ska stärka arbetet med skydd av personuppgifter

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN2023-08-25

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett fördjupat uppdrag att samordna och följa upp myndigheternas arbete med skyddade personuppgifter. ”Nu stärker vi samordningen för att se till att myndigheterna förbättrar arbetet med skyddade personuppgifter”, kommenterar Paulina Brandberg, L, biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister, beslutet.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att hela livssituationen försvåras för den som lever med skyddade personuppgifter. Antalet personer i Sverige som lever med skyddade personuppgifter har ökat och är i dag över 26 000. Ofta handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående man, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Det finns enligt regeringen ett stort behov av både ökad kunskap och av långsiktigt stöd, såväl till personer med skyddade personuppgifter som till myndigheter och andra aktörer som möter dessa personer. Därför får Jämställdhetsmyndigheten det förnyade uppdraget att samordna myndigheternas insatser.

”Många är rädda att lämna våldsamma relationer på grund av oro över vilket skydd som finns. Nu stärker vi samordningen för att se till att myndigheterna förbättrar arbetet med skyddade personuppgifter”, kommenterar Paulina Brandberg, L, biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister, regeringens beslut i pressmeddelandet.

En första del av uppdraget ska delredovisas 31 mars 2024 och uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast 31 mars 2027.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA