SiS undgår kritik för sekretessbrott

SEKRETESS2019-09-03
Efter en granskning av Statens institutionsstyrelse, SiS, föreslår Justitieombudsmannen, JO, ändrade sekretessregler. Trots att SiS rutiner stred mot lagen riktar JO ingen kritik mot myndigheten.

I samband med att JO inspekterade SiS hem får vård av missbrukare Hornö i mars 2017 uppmärksammades att intagnas medicinering och hälsa diskuterades vid möten där flera personalkategorier deltog. Därför beslutade JO att utreda hur rutinen förhåller sig till bestämmelserna offentlighets- och sekretesslagen.

I sitt beslut konstaterar JO att verksamheten vid SiS institutioner bedrivs av två olika verksamhetsgrenar. Den ena är hälso- och sjukvårdsverksamheten och den andra socialtjänstverksamheten. Verksamheterna är självständiga i förhållande till varandra på det sätt som anges i lagen och därför ska det gälla sekretess mellan de olika verksamhetsgrenarna.

Det innebär enligt JO att det inte är tillåtet att uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden diskuteras vid överlämningsmöten där olika personalkategorier deltar, utan att bestämmelserna om sekretess har beaktats.

I beslutet konstaterar JO att det finns visst utrymme för olika uppfattningar när det gäller om de aktuella verksamhetsgrenarna faktiskt är självständiga och väljer att inte rikta någon kritik mot myndigheten. Enligt JO är det i viss mån nödvändigt att information kan lämnas mellan de olika verksamhetsgrenarna för att garantera att vården som ges är trygg och säker för den enskilde.

Därför bollar JO frågan vidare till regeringen och aktualiserar en översyn av lagstiftningen. Frågan är om det för vissa situationer behövs en bestämmelse som i sådana här sammanhang bryter sekretessen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.