Bild: Eva Edsjö, Fredrik Sandin Carlson, Knut Capra Pedersen

Skarp facklig kritik mot avvisning av asylsökande

FACKLIGT2023-10-11

Det är inte anständigt att avvisa asylsökande till Belarus, där fackligt aktiva riskerar förföljelse och fängelse, skriver de tre fackliga centralorganisationernas ordförande i en gemensam debattartikel i Arbetsvärlden.

Ala Tsvirko var fackligt förtroendevald på sin arbetsplats när hon i november 2020 fick veta att säkerhetspolisen letade efter henne. Hon flydde från Belarus via Ukraina för att senare söka asyl i Sverige. Två av hennes styrelsekollegor sitter fängslade och en tredje har fått asyl i Polen, rapporterar Arbetsvärlden.

Migrationsverket har beslutat att avslå Ala Tsvirkos asylansökan. Ett beslut som därefter prövats av migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Beslutet att hon ska avvisas står fast.

TCOs ordförande Therese Svanström, LOs ordförande Susanna Gideonsson och Sacos ordförande Göran Arrius skriver nu i sin debattartikel att regimen i Belarus har tystat den fria fackföreningsrörelsen:

”Våra systerorganisationer har upplösts. Fackliga företrädare har flytt, eller sitter i fängelse. Varför? För att de krävde demokrati och fria val. För att de organiserade sig, strejkade och uttryckte sitt missnöje med utvecklingen i landet.”

De tre ordförandena framhåller att strejkrätten och organisationsfriheten är grundläggande för ett anständigt arbetsliv, men konstaterar att dessa till synes självklara rättigheter inte finns i alla länder.

”Idag sitter 47 personer antingen i belarusiskt fängelse eller i husarrest, däribland Aliaksandr Yarashuk, ordförande för centralorganisationen BKDP – vår systerorganisation i Belarus som nu är upplöst”, skriver Therese Svanström, Susanna Gideonsson och Göran Arrius.

Upplösningen av den fackliga organisationen har lett till att den internationella arbetsorganisationen ILO beslutat om en resolution med sanktioner mot Belarus, vilket bara skett en gång tidigare i organisationens 100-åriga historia, påpekar de i debattartikeln. ILOs beslut innebär bland annat en rekommendation att fackligt aktiva belarusier som söker asyl i Sverige inte ska skickas tillbaka till sitt hemland.

”Migrationsverket, migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen verkar vare sig känna till situationen för fackligt aktiva i Belarus, eller för den delen det beslut om Belarus som ILO tog i somras. Vi har därför valt att rapportera Sverige till ILO för att vårt land inte följer ILO:s rekommendationer”, förklarar de tre fackliga ledarna.

”Vi kan inte med hedern i behåll skicka asylsökande tillbaka till Belarus, ett land där fackligt aktiva riskerar förföljelse och fängelse – blott för att de gör anspråk på den mänskliga och demokratiska rättigheten att organisera sig. Det är inte anständigt”, skriver de i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA