Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Skatteverket föreslås ta över den statliga lönegarantin

SKATTEVERKET2024-04-02

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Skatteverket ska ta över utbetalningarna från den statliga lönegarantin från länsstyrelserna. Syftet är att skärpa kontrollen vid utbetalningarna.

Arbetsmarknadsdepartementet har tagit fram ett utkast till lagrådsremiss med förslag som ska stärka kontrollen vid utbetalning från den statliga lönegarantin. I ett pressmeddelande skriver regeringen att förslaget är ett första steg i en mer omfattande reformering av lönegarantin. Sedan tidigare arbetar en utredning med en större översyn av lönegarantisystemet i syfte att minska utrymmet för missbruk och motverka felaktiga utbetalningar från lönegarantin.

I lagrådsremissen föreslås att Skatteverket tar över hanteringen av utbetalning av garantibelopp från länsstyrelserna och samtidigt får en skyldighet att göra kontroller innan garantibelopp betalas ut. Lagrådsremissen innehåller förslag på ändringar i lönegarantilagen och offentlighets- och sekretesslagen.

”Det här är ett viktigt steg i arbetet med att förebygga missbruk av den statliga lönegarantin. Enskilda som har rätt till ersättning behöver få sin utbetalning skyndsamt. Samtidigt är det viktigt att se till att kriminella inte ska kunna försörja sig på att tömma våra gemensamma system på skattepengar”, kommenterar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, L, förslaget till lagändringar.

Enligt förslaget ska Skatteverket kontrollera ett beslut eller en underrättelse om lönegaranti, bland annat mot uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas. Myndigheten ska också kunna lämna information till den som fattar beslut om lönegaranti. Förslaget innebär också att möjligheten till omprövning utökas så att inte bara uppsägningslön utan arbetstagarens hela fordran som omfattas av garantin ska kunna omprövas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 februari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA