Bild: Milrab

Spotthuvor användes oftare förra året

KRIMINALVÅRDEN2021-05-27
Antalet fall då intagna inom Kriminalvården försetts med så kallad spotthuva ökade under förra året, och kurvan pekar uppåt även 2021. Myndighetens bedömning är dock att spotthuvor används restriktivt, enligt ett svar till Justitieombudsmannen.

Som Publikt har rapporterat om hade Justitieombudsmannen, JO, tidigare i år synpunkter i ett ärende där en intagen på ett häkte försågs med så kallad spotthuva.

JO underströk att det kan finnas anledning till att förse klienter med spotthuva, men att det måste betraktas som integritetskänsligt och som en inskränkning av den intagnes fri- och rättigheter. Därför begärde JO att Kriminalvården skulle redogöra för sina rutiner kring användningen av spotthuvor.

Av Kriminalvårdens svar, som Publikt nu har tagit del av, framgår att samtliga regioner inom myndigheten har angett att spotthuvor nyttjas ”sällan eller mycket sällan”.

Inom Nationella transportenheten, som utför omkring 70 000 transporter av intagna per år, används spotthuva ungefär en gång i månaden, enligt Kriminalvården.

Myndigheten har med hjälp av fritextsökning i sina system tagit fram statistik som visar att spotthuvor användes vid mellan 24 och 30 tillfällen per år under perioden 2016 till 2019.

Förra året, då pandemin bröt ut, finns 44 fall då spotthuvor har använts registrerade. Till och med 15 april i år är motsvarande siffra 15 fall.

”Huruvida ett ökat antal inrapporterade tillfällen beror på en verklig ökning eller den kan hänföras till en bättre följsamhet till den rutin som finns har inte gått att utreda”, skriver Kriminalvården.

Enligt myndigheten används spotthuva som regel då det finns en risk för att den intagne sprider smitta.

”Spotthuva används restriktivt och först när en klient tydligt hotar att spotta eller på annat sätt visar avsikt att spotta eller faktiskt spottar på personal”, skriver myndigheten.

Om det finns en ”långvarig historik” av att den intagne spottar mot Kriminalvårdens personal kan det också bli aktuellt att förse hen med spotthuva i förebyggande syfte, uppger myndigheten.

Enligt Kriminalvårdens svar används spotthuva huvudsakligen vid transporter av intagna till sjukvård, domstol eller när de omplaceras till andra anstalter.

JO sökte också svar på om Kriminalvården har undersökt alternativa åtgärder till spotthuvor, som till exempel att i stället förse personalen med visir. Myndigheten svarar att visir, skyddshjälm, sköld, skyddskläder och stövlar kan ses som alternativ, och att dessa används då det anses lämpligt.

Kriminalvården påpekar dock att den typen av utrustning inte alltid är heltäckande, och att till exempel visir innebär en säkerhetsrisk, då de försämrar sikten för kriminalvårdarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.